Marine Technology Gdynia – Pomorski Gryf Gospodarczy 2022 dla członka Klastra

Marine Technology Gdynia, a member of the Baltic Maritime and Space Cluster, received the Pomeranian Economic Griffin 2022. Marine Technology Gdynia is a company founded and managed by Prof. Andrzej Stateczny. More: Marine Technlogy

Marine Technology Gdynia is a company with 24 years of experience in modern technologies in the maritime industry in the fields of: navigation, hydrography, geodesy and cartography. It constantly sets new trails in the search for solutions. Recognizable all over the world thanks to the remotely controlled floating HydroDron platform for hydrographic measurements.

 

Marine Technology Gdynia, członek Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego otrzymał Pomorski Gryf Gospodarczy 2022. Marine Technology Gdynia to fimra założona i kierowana przez prof Andrzeja Statecznego.

Marine Technology Gdynia to firma z 24 letnim doświadczeniem w nowoczesnych technologiach w branży morskiej w dziedzinach: nawigacji, hydrografii, geodezji i kartografii. Wytycza stale nowe szlaki w poszukiwaniu rozwiązań. Rozpoznawalna na całym świecie dzięki zdalnie sterowanej pływającej platformie HydroDron do pomiarów hydrograficznych.

Kapituła doceniła liczne projekty badawcze o wysokim poziomie innowacyjności przy jednoczesnym praktycznym zastosowaniu rozwiązań.

More fot.: fot. Piotr Połoczański, www.redwedding.pl, www.photolife.pl, www.facebook.com/poloczanski