Uniwersytet Morski w Gdyni – rekrutacja na semestr letni 2022/2023 na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.

Trwa rekrutacja na semestr letni 2022/2023 na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.

Aby przesłać zgłoszenie, należy:

  1. wejść na stronę internetową https://irk.umg.edu.pl(link is external)(link is external),
  2. kliknąć odsyłacz „Rejestracja”, a następnie
  3. wprowadzić podstawowe informacje na podstronie, która się wyświetli.

W dniu 9 stycznia 2023 roku rozpocznie się przyjmowanie kompletów dokumentów w godzinach wskazanych na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 11 lutego 2023 roku.

Więcej informacji: