Radio Gdańsk – Ogromna rola handlu morskiego i przemysłu stoczniowego

  • Handel morski jest krytycznie ważny dla naszego normalnego, codziennego funkcjonowania. Utrzymanie zdolności stoczniowych, czyli możliwość budowy, przebudowy i remontu statków, jest  z kolei niezbędne dla utrzymania tegoż handlu.
  • Po to, żeby zabezpieczyć handel morski, potrzebna jest silna flota wojenna. Do jej posiadania potrzebny jest również silny i kompetentny przemysł stoczniowy zdolny wybudować, remontować i stale unowocześniać okręty wojenne.

O tym jak kluczowe dla naszego bezpieczeństwa – w dobie napięć globalnych i możliwych konfliktów zbrojnych – jest posiadanie silnego przemysłu okrętowego w audycji Radia Gdańsk „Ludzie i Pieniądze” Iwona Wysocka rozmawiała z Ireneuszem Karaśkiewiczem, dyrektorem biura Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE.

Całość audycji Radia Gdańsk: Radio Gdańsk – przemysł stoczniowy

Fragmenty poniżej:

(…) – Udział Europy w produkcji okrętowej – jeżeli chodzi o tonaż brutto – na początku lat 90-tych ubiegłego wieku wynosił 45% produkcji światowej, obecnie waha się w okolicach 5%. Jest to efekt tzw. globalizacji, czyli otwarcia rynków, dominacji czynnika zysku ekonomicznego nad innymi czynnikami, np. bezpieczeństwem. Jest to niestety efekt krótkowzroczności i zwykłej chciwości wielkich korporacji, które przeniosły całe sektory produkcji i know-how do Chin, bo tam było taniej. Krótkoterminowo – rzeczywiście taniej, ale poprzez transfer know-how, Stany Zjednoczone i Europa zbudowały sobie konkurencję, z którą teraz w wielu obszarach przegrywają.

– Obecnie to się zmienia w Stanach Zjednoczonych – tam toczy się już szeroka dyskusja nad odbudową zdolności stoczniowych. Natomiast Komisja Europejska ciągle jeszcze jest w letargu i tego nie dostrzega, albo bagatelizuje, pomimo wielu alarmistycznych głosów ze strony naszego środowiska okrętowego. Komisja Europejska – zdaniem europejskiego środowiska okrętowego – nie robi nic, przez co szkodzi naszej branży wystawionej na nieuczciwą dotowaną konkurencję chińską. Dlatego kraje członkowskie UE zaczynają brać sprawy w swoje ręce.

– Wg szacunków Światowej Organizacji Handlu, drogą morską przewożone jest blisko 90% wolumenu i ok. 70% wartości handlu międzynarodowego. Jeżeli spojrzymy na rzeczy, które używamy na co dzień: czy to w postaci skończonego produktu, czy półproduktu, z którego jest montowany w Polsce lub w Europie, czy surowiec, z którego jest wytworzony, również duża część żywności – to wszystko to dociera do nas na jakimś etapie drogą morską. Handel morski jest krytycznie ważny dla naszego normalnego, codziennego funkcjonowania. Po to jednak, żeby zabezpieczyć handel morski, potrzebna jest silna flota wojenna, która zapewni mu bezpieczeństwo. Do tego konieczne jest posiadanie silnego i kompetentnego przemysłu stoczniowego, zdolnego budować, przebudowywać  i remontować potrzebne statki i okręty.

– W tej chwili mamy ogromne napięcia polityczne związane z agresywnymi poczynaniami Chin wobec Tajwanu, za którym stoją Stany Zjednoczone. Napięcia te mają potencjał przekształcenia się w globalne starcie zbrojne pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli dziś porównamy siły militarne obu krajów – a szczególnie morskie i powietrzne, gdyż one będą kluczowe – to w dalszym ciągu Stany Zjednoczone mają dużą przewagę nad Chinami. Np. jeżeli porównamy liczbę lotniskowców, to Amerykanie mają ich w tej chwili 11, natomiast Chiny mają 2, ale już rozpoczęły intensywne dozbrajanie, do którego mają odpowiedni potencjał: niedawno zwodowali trzeci lotniskowiec i rozpoczęli budowę czwartego, i tak naprawdę nikt nie wie, ile ich wybudują. Natomiast jeżeli chodzi o inne typy okrętów wojennych, no to nie jest już tak różowo, i ta różnica jest szybko niwelowana na korzyść Chin.

– Pod koniec ubiegłego roku Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził tegoroczny rekordowy budżet na budowę okrętów dla amerykańskiej Marynarki Wojennej wynoszący 31,5 mld USD. W tej chwili w amerykańskich stoczniach zamówionych jest 80 okrętów wojennych, z czego 54 są już obecnie w budowie na różnych etapach – cała gama: niszczyciele, fregaty, okręty podwodne, okręty pomocnicze. Ale niestety amerykańskie stocznie nie są w stanie sprostać oczekiwaniom Kongresu i dowództwa Floty, czemu ostatnio dał publicznie wyraz Szef Operacji Morskich, admirał Mike Gilday. Jego przekaz do amerykańskich stoczni był stanowczy (cyt.): „Podkręćcie tempo! Budujcie szybciej!”

– Jeżeli porównamy potencjały stoczniowe Stanów Zjednoczonych i Chin, to tutaj przewaga potencjału stoczniowego Chin jest wprost druzgocąca. Wg amerykańskich ekspertów, którzy bardzo głośno alarmują o tym już od kilku lat, ale szczególnie głośno w ostatnim roku, cały amerykański przemysł stoczniowy zmieściłby się w jednej dużej chińskiej stoczni.

– Każda wojna to zawsze straty uzbrojenia, zniszczenie sprzętu, jego zużywanie się i awarie – sprzętu, który trzeba zastąpić. I tu kluczowe staje się posiadanie potencjału przemysłowego, w tym potencjału stoczniowego, który jest w stanie uzupełnić ewentualne straty. De facto, każda nowoczesna wojna, to jest wojna przemysłów.

Dotyczy to także Polski, która również podjęła duży wysiłek unowocześnienia floty, zlecając budowę nowych jednostek wojennych w polskich stoczniach. To bardzo dobrze, dlatego, że wiąże się to ze zdobywaniem nowych kompetencji, które w tym niepewnym, wojennym czasie będą bardzo potrzebne naszemu krajowi. Po bardzo negatywnych doświadczeniach Marynarki Wojennej związanych z korwetą ORP Gawron, której budowa trwała 18 lat, przez podmiot, którego całkowicie to przerosło (postawiony ostatecznie w stan upadłości likwidacyjnej), a która weszła ostatecznie do służby jako jednostka patrolowa pod zmienioną nazwą ORP Ślązak, nastąpił pozytywny przełom wraz z realizacją z sukcesem budowy niszczyciela min klasy KORMORAN przez stocznię REMONTOWA Shipbuilding. Branża udowodniła, że jest w stanie budować skomplikowane technicznie jednostki wojenne, a ten sukces zadecydował o powierzeniu realizacji programu Miecznik polskim stoczniom, w oparciu o sprawdzone technologie. (…)

Więcej na stronie FORUM OKRĘTOWEGO: Forum Okrętowe – przemysł stoczniowy