Uniwersytet Morski w Gdyni – Forum Kariery Młodych 2023 – 30 marca 2023 roku w godzinach 9:00 – 13:00

W dniu 30 marca 2023 roku w godzinach 9:00 – 13:00 w Auli im. T. Meissnera na Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbędzie się Forum Kariery Młodych 2023. 

Forum Kariery Młodych jest wydarzeniem ogólnouczelnianym, jego głównym celem jest zapewnienie różnorodnej oferty dla studentów wszystkich wydziałów, ze szczególnym naciskiem na kierunki inżynierskie.

Podczas trwania wydarzenia studenci będą mieli możliwość przeprowadzenia testu kompetencji oraz konsultacji dokumentów rekrutacyjnych z pracownikami Biura Karier Studenckich UMG.

Forum Kariery Młodych to idealne miejsce do:

  • promocji firmy wśród studentów i absolwentów UMG (Employer Branding),
  • zapoznania studentów z kulturą organizacyjną, oczekiwaniami wobec przyszłych pracowników, procesem rekrutacyjnym,
  • prezentacji aktualnych ofert pracy, praktyk i staży,
  • zgromadzenia dokumentów aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Wydarzenie organizuje Koło Naukowe Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych we współpracy z Biurem Karier Studenckich UMG.

Przedsiębiorców zainteresowanych prezentacją firmy zapraszamy do kontaktu: a.kaizer@wn.umg.edu.pl(link sends e-mail)