Uniwersytet Morski w Gdyni – Nawigacja – „Studia z Przyszłością”

Szukasz studiów, po których rynek pracy stanie dla ciebie otworem? Znajdziesz je na Uniwersytecie Morskim, na Wydziale Nawigacyjnym. To, zdaniem organizatorów konkursu „Studia z Przyszłością”, bardzo dobra opcja na to, aby zadbać o rozwój swojej zawodowej kariery. Uczelnia odebrała certyfikat za naukę na pierwszym stopniu studiów nawigacyjnych, ten sam kierunek zdobył też „Laur Pracodawców”. W toku kolejne zmiany i inwestycje, m.in. nowoczesne Centrum Offshore, które zapewni kadry dla morskich farm wiatrowych na Pomorzu.

Jeśli studiować z gwarancją określonego poziomu i zdobywania cennych umiejętności, to m.in. na gdyńskim Uniwersytecie Morskim – stwierdzenie brzmi jak promocyjne hasło, ale potwierdzają je nowe certyfikaty. Uczelnia z Gdyni może pochwalić się ważnymi wyróżnieniami dla jednego ze swoich flagowych kierunków kształcenia, nierozerwalnie związanego z morską historią miasta – studiów na kierunku „Nawigacja”. Z oficjalnym Certyfikatem Akredytacyjnym i Laurem Pracodawców wrócili z gali konkursu „Studia z Przyszłością” przedstawiciele Wydziału Nawigacyjnego.

Wyróżnienia odebrał dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof. UMG, Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, fot. Uniwersytet Morski / mat. prasowe
Wyróżnienia odebrał dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof. UMG, Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, fot. Uniwersytet Morski / mat. prasowe

– Prestiżowy tytuł „Studia z przyszłością 2023” otrzymał kierunek Nawigacja (I stopnia). Statuetkę i laury podczas uroczystości w Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odebrał dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof. UMG, dziekan Wydziału Nawigacyjnego. Certyfikat „Laur Pracodawców” otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków/specjalności studiów, które wdrożyły najbardziej unikalne i efektywne rozwiązania w zakresie współpracy uczelni ze środowiskami gospodarczymi – podaje Uniwersytet Morski w Gdyni.

Nawigatorzy poszukiwani przez firmy

Co to oznacza? W dużym skrócie: potwierdzenie, że Uniwersytet Morski kształci studentów na konkretnym kierunku z wysoką jakością nauczania i zgodnie z tym, czego oczekuje lokalny rynek. Sięga też przy tym chętnie po innowacyjne metody, tak, żeby mury uczelni opuszczali już dobrze przygotowani fachowcy – gotowi do pracy na morzu, w portach czy wśród firm i spółek z branży gospodarki morskiej.

Nic dziwnego, że właśnie ten kierunek zdobył też uznanie pracodawców, bo szczególnie w portowej od samych początków Gdyni zostanie nawigatorem to zawsze dobry pomysł na karierę – wiedzą o tym też sami studenci, którzy co roku chętnie wybierają ten kierunek z oferty lokalnej uczelni. Na nich czekają też firmy z branży, którym zależy na napływie młodych, dobrze przeszkolonych pracowników gotowych do określonej odpowiedzialności.

Organizatorami konkursu, w ramach którego akredytowano studia Uniwersytetu Morskiego są Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja Kreatywna PRC.

Więcej: Urząd Miasta Gdyni Autor: Kamil Złoch