Open Days of the Gdynia Maritime University

 

The Open Days of the Gdynia Maritime University will take place both in the main building at ul. Morska 81-87, as well as in the building of the Faculty of Navigation located at al. Jana Pawła II 3 on Kosciuszko Square in Gdynia. During the Open Days, students will talk about the university, studies, student life and maritime practices. In the Hall of Tadeusz Meissner, Scientific Circles will present their activities.

The most modern laboratories of the Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Navigation and Management and Quality Sciences will also be opened. Visitors will be able to take part in interesting lectures and thematic workshops.
A detailed schedule of the Open Days will soon be published on the website of the Gdynia Maritime University.

Program wydarzenia

 


Zapraszamy do zapoznania się z poniższym programem Dni Otwartych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, a następnie do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.(link is external) 

W formularzu zgłoszenia(link is external) podana jest lokalizacja, liczba dostępnych miejsc i czas przewidziany na jedną grupę. 


Wydział Elektryczny

/ul. Morska 81 – 87, 81 – 225 Gdynia/

20.04.2023 /czwartek/

Wykłady/Prezentacje:

 • godz. 10.00 – 10.45 – Uroczyste zakończenie Konkursu Matematyka i Informatyka w Technice
  Opis: Uroczyste zakończenie XI edycji Konkursu Matematyka i Informatyka w Technice z wręczeniem nagród laureatom Konkursu.
 • godz. 11.00 – 11.45 – Rozszerzona i Wirtualna Rzeczywistość jako narzędzia dydaktyczne i szkoleniowe
  Opis: Nowe technologie coraz śmielej wkraczają do naszej rzeczywistości. Jak dzięki nim może wyglądać edukacja przyszłości?

​Warsztat:

 • godz. 11.00 – 13.00 – Warsztaty w Laboratorium Techniki Światłowodowej (grupa – 6 os., czas trwania warsztatu – 2 godz.)
  – Opis: Spawanie światłowodu, obsługa reflektometru, pomiar strat mocy w torze światłowodowym.

Laboratoria:

 • Sterowniki Programowalne 
  Godziny dostępności: od 9:00 do 13.00  (czas przewidziany na jedną grupę – 45 min., 16 os. – grupa)
  – Opis: Escape Room  – reaktywacja. Chcesz spróbować swoich sił? Zapraszamy do dwóch pomieszczań – zagadek. Odkryjemy przed Tobą świat bitów/bajtów i sterowników.
 • Laboratorium Morskich Systemów Łączności, Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
  – 
  Godziny dostępności: od 9.00 do 13.00 (czas przewidziany na jedną grupę – 15 min., 12 os. – grupa)
  Opis: Symulatory morskich systemów telekomunikacyjnych oraz rzeczywiste urządzenia łączności, urządzenia do badania kompatybilności elektromagnetycznej.

21.04.2023 /piątek/

Wykłady/Prezentacje:

 • godz. 10.45 – 11.45 – Zastosowanie oprogramowania CAD w komputerowym projektowaniu instalacji elektrycznych
  Opis: Duża część studentów wybiera Wydział Elektryczny UMG, aby w przyszłości zostać projektantami sieci i instalacji elektrycznych. Proponowany godzinny wykład “Zastosowanie oprogramowania CAD w komputerowym projektowaniu instalacji elektrycznych” w sposób praktyczny przedstawia możliwość realizacji przykładowego projektu przy zastosowaniu oprogramowania CAD. Wykład jest dedykowany dla osób, które swoją przyszłość zawodową wiążą z wykonywaniem dokumentacji projektowych.
 • godz. 12.00 – 12.45 – Czy rozwiązanie zadania można wyhodować?
  Opis: Prezentacja dotyczy zastosowania algorytmu genetycznego do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych.
 • godz. 13.00 – 13.45 – Metody transmisji informacji w Internecie
  Opis: Jak przebiega pobieranie informacji z odległych serwerów np. z innych krajów czy kontynentów.

​​Warsztat:

 • godz. 10.00 – 11.00,  godz. 11.00 – 12.00 – Realizacja systemu wbudowanego w środowisku TinkerCAD (grupa – 12 os.)
  Opis: W ramach warsztatu planuje się realizację w środowisku TinterCAD prostego systemu wbudowanego wykorzystującego czujniki i układy wykonawcze. W środowisku jest emulowana platforma cyfrowa Arduino wraz z licznymi układami peryferyjnymi, które w ramach warsztatów jego uczestnicy będą programować.

​​Laboratoria:

 • Laboratorium Pomiarów Telekomunikacyjnych 
  – Godziny dostępności: od 9.00 do 14.00 (czas przewidziany na jedną grupę – 45 min., 12 os. – grupa)
  – Opis: Nowoczesne urządzenia pomiarowe używane  w telekomunikacji.

Wydział Mechaniczny

/ul. Morska 81 – 87, 81 – 225 Gdynia/

20.04.2023 /czwartek/

Wykłady/Prezentacje:

 • godz. 9.00 – 9.30 – Carbon, Kevlar i ich zastosowanie w sportach wyczynowych
 • godz. 9.40 – 10.10 – Czym jest inżynieria niezawodności?
  Opis: Celem wykładu popularno-naukowego jest przedstawienie w bardzo przystępnej formie podstawowych zagadnień inżynierii niezawodności. Jak oblicza się niezawodność w okrętownictwie, lotnictwie? Dlaczego obliczanie niezawodności np. pralek się opłaca?
 • godz. 10.20 – 10.50 – Jak to jest zrobione? Od modelu turbiny wiatrowej do gotowego wyrobu.
 • godz. 11.00 – 11.30 – Kompetencje inżyniera w Przemyśle 4.0
  Opis: Przemysł 4.0, Industry 4.0, czwarta rewolucja przemysłowa – z tymi określeniami spotykamy się na co dzień w różnych mediach. Czym naprawdę jest przemysł 4.0? Czy to tylko robotyzacja produkcji? Jakie kompetencje powinien posiadać inżynier w przemyśle 4.0?
 • godz. 11.40 – 12.10 – Rozwój elektrowni wiatrowych
  Opis: Podczas  wykładu popularnonaukowego przedstawiony zostanie rys historyczny rozwoju elektrowni wiatrowych wraz z ich periodyzacją. Najbardziej szczegółowo zostanie omówiony “5. etap dynamicznego rozwoju” w ramach którego przedstawione zostaną światowe statystyki stanu obecnego jak i prognozowane scenariusze.
 • godz. 12.20 – 12.50 – Po co męczyć materiał? Co może zjeść stal?
  Opis: Jak w laboratoriach WM sprawdzamy właściwości wytrzymałościowe materiałów? Co się dalej dzieje z uzyskanymi danymi? Jak inżynier je wykorzystuje podczas procesu projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń? Zjawisko kawitacji – jak powstaje, przyczyny, skutki, metody badania zjawiska w laboratoriach WM.

​Warsztat:

 • godz. 9.00 – 12.00 – Warsztaty z podstaw miernictwa (30 min./grupa, 10 os. – grupa)

Laboratoria:

 • Laboratorium automatyki (30 min./grupa, 15 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: od 9:00 do 12.00  
 • Laboratorium wytrzymałości materiałów (45 min./grupa, 15 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: od 9:00 do 12.00  
 • Laboratorium fizyki (30 min./grupa, 15 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: od 9:00 do 13.00  
 • Symulator siłowni okrętowej (20 min./grupa, 15 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: od 9:00 do 13.00  
 • Laboratorium silników okrętowych (20 min./grupa, 15 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: od 9:00 do 13.00  

21.04.2023 /piątek/

​​Laboratoria:

 • Laboratorium automatyki (30 min./grupa, 15 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: od 9:00 do 12.00  
 • Laboratorium wytrzymałości materiałów ( 45 min./grupa, 15 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: od 9:00 do 12.00 
 • Laboratorium silników okrętowych (20 min./grupa, 15 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: od 9:00 do 13.00  

Wydział Nawigacyjny

Prosimy o zwrócenie uwagi na lokalizację zajęć (budynek główny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81 – 87 w Gdyni, budynek Wydziału Nawigacyjnego przy al. Jana Pawła II 3 w Gdyni)

20.04.2023 /czwartek/

Wykłady/Prezentacje:

 • godz. 10.00 – 11.00 – Rynek promowy oraz wycieczkowy na Bałtyku – stan obecny i perspektywy rozwoju /ul. Morska 81 – 87, 81 – 225 Gdynia/
  Opis: Charakterystyka przewozów promowych i wycieczkowych na Bałtyku – czynniki wpływające na konkurencyjność transportu. Siatka połączeń promowych. Największe porty promowe – wpływ pandemii oraz wojny na wielkość przewozów promowych. Analiza rynku wycieczkowego. Największe porty obsługujące wycieczkowce. Analiza floty zatrudnionej na Bałtyku – innowacje, alternatywne paliwa i wiele innych
 • godz. 10.00 – 10.45 – Kolejowy dostęp do portu w Gdyni /ul. Morska 81 – 87, 81 – 225 Gdynia/
  Opis: Budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni spowoduje bardzo duży wzrost potrzeb przewozowych od strony zaplecza, przede wszystkim za pomocą transportu kolejowego. Wykład sygnalizuje związane z tym problemy w skali całego kraju oraz przedstawia możliwości ich rozwiązania.
 • godz. 10.00 – 10.30, godz. 11:00 – 11:30, godz. 12:00 – 12:30 – Prezentacja oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacyjnych Wydziału Nawigacyjnego /Wydział Nawigacyjny, al. Jana Pawła II 3, Gdynia/
  Opis: Prezentacja oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacji Wydziału Nawigacyjnego. Wykład trwający 30 min. (odbywa się co 30 min.)

Warsztaty:

 • godz. 9.00 – 13:50 – Zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej w Transporcie /ul. Morska 81 – 87, 81 – 225 Gdynia/
  Opis: Głównym założeniem warsztatów jest przybliżenie koncepcji GIS-ów (ang. Geographic Information System) uczniom szkół średnich. Co więcej na warsztatach zostaną zaprezentowane przykłady zastosowania GIS-ów w transporcie. Uczniowie podczas warsztatów będą mieli możliwość wykonać analizę transportową w programie QGIS. Każdy uczeń otrzyma certyfikat. Warto wziąć udział w warsztatach GIS, ponieważ są one częścią podstawy programowej geografii w szkołach ponadpodstawowych.
  Warsztaty trwają godzinę. Odbywają się co godzinę.  (odbywa się co 50 min.)

​Laboratoria /Wydział Nawigacyjny, al. Jana Pawła II 3, Gdynia/: 

 • Laboratorium Symulatora Manewrowego KES (15 min./grupa, 10 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: od 10:00 do 12.00
  – Opis: 
  Symulator nawigacyjno-manewrowy, rzeczywiste wyposażenie mostka nawigacyjnego, możliwość manewrowania różnymi statkami w różnych portach, w wybranych warunkach pogodowych.
 • Laboratorium symulacyjne Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS) (30 min./grupa, 14 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: od 10:00 do 14.00
  – Opis: Nowoczesny, interaktywny symulator GMDSS – TRANSAS TGS 5000 składa się ze stanowiska instruktora oraz z siedmiu, podwójnych stanowisk szkoleniowych. W ramach symulatora możliwe jest szkolenie w zakresie procedur prowadzenia łączności morskiej oraz obsługi urządzeń i podsystemów radiokomunikacyjnych składających się na Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS), a także z wykorzystaniem niektórych elementów wspomagających.
 • Symulator mostka nawigacyjnego i elektronicznych map nawigacyjnych (20 min./grupa, 15 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: od 9:00 do 14.00
  – Opis: Podczas wizyty można się będzie zapoznać z urządzeniami symulującymi pracę prawdziwego statku, jego wyposażenia nawigacyjnego i załogi. Dzięki symulacji prawdziwych statków i warunków możesz poczuć się jak członek załogi statku, wpływającego do prawdziwego portu i sprawdzić, czy cierpisz na chorobę morską.
 • Laboratorium Astronawigacji – Planetarium im. A. Ledóchowskiego (30 min./grupa, 30 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: od 9:00 do 14.00  

21.04.2023 /piątek/

Wykłady/Prezentacje:

 • godz. 10.00 – 10.30, godz. 11:00 – 11:30, godz. 12:00 – 12:30 – Prezentacja oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacyjnych Wydziału Nawigacyjnego /Wydział Nawigacyjny, al. Jana Pawła II 3, Gdynia/
  Opis: Prezentacja oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacji Wydziału Nawigacyjnego. Wykład trwający 30 min. (odbywa się co 30 min.)

Warsztaty:

 • godz. 9.00 – 13:50 – Zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej w Transporcie /ul. Morska 81 – 87, 81 – 225 Gdynia/ (50 min./grupa, 12 os. – grupa)
  Opis: Głównym założeniem warsztatów jest przybliżenie koncepcji GIS-ów (ang. Geographic Information System) uczniom szkół średnich. Co więcej na warsztatach zostaną zaprezentowane przykłady zastosowania GIS-ów w transporcie. Uczniowie podczas warsztatów będą mieli możliwość wykonać analizę transportową w programie QGIS. Każdy uczeń otrzyma certyfikat. Warto wziąć udział w warsztatach GIS, ponieważ są one częścią podstawy programowej geografii w szkołach ponadpodstawowych.
  Warsztaty trwają 50 min. Odbywają się co godzinę. 

​Laboratoria /Wydział Nawigacyjny, al. Jana Pawła II 3, Gdynia/: 

 • Symulator mostka nawigacyjnego i elektronicznych map nawigacyjnych (20 min./grupa, 15 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: od 9:00 do 14.00
  – Opis: Podczas wizyty można się będzie zapoznać z urządzeniami symulującymi pracę prawdziwego statku, jego wyposażenia nawigacyjnego i załogi. Dzięki symulacji prawdziwych statków i warunków możesz poczuć się jak członek załogi statku, wpływającego do prawdziwego portu i sprawdzić, czy cierpisz na chorobę morską.
 • Laboratorium Astronawigacji – Planetarium im. A. Ledóchowskiego (30 min./grupa, 30 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: od 9:00 do 14.00 

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

/ul. Morska 81 – 87, 81 – 225 Gdynia/

20.04.2023 /czwartek/

Wykłady/Prezentacje: 

 • godz. 10.00 – 10.45 – Coffea arabica L. vs. Coffea canephora robusta, dylematy współczesnego „kawosza
  Opis: Parafrazując słynny fragment monologu Hamleta z dzieła Williama Shakespear’a można zadać sobie dziś fundamentalne pytanie – pić kawę, czy jej nie pić? Jeżeli tak, to jaką? A może inne napoje określane mianem substytutów kawy? Próbą rozstrzygnięcia tego dylematu będzie niniejszy wykład poświęcony przedstawieniu historii i współczesnym uwarunkowaniom ekonomicznym na rynku kawy. Skoncentrujemy się na właściwościach naparu, określanego w kulturze wschodu jako “qahhwat al-bun” oraz na tym jak ten napar wpływa na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Dokonamy porównania z innymi napojami, jak np. “energetyki”. Spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie, jak wybrać kawę „wysokiej jakości” i czy taka w ogóle istnieje?
 • godz. 11.00 – 11.45 – Jak nie zarządzać? Zarządzanie z przymrużeniem oka 
  Opis: To spojrzenie na zarządzanie z przymrużeniem oka. Są w zarządzaniu ludzie z poczuciem humoru, którzy pokazują błędy i absurdy zarządzania, na przykład formułując absurdalne prawa i zasady. I znajdują się też ludzie, którzy postanawiają sprawdzić, czy te prawa jednak faktycznie gdzieś działają. Podobnie, jak Ignoble, ta prezentacja ma najpierw wywoływać uśmiech, a potem zastanowienie.
 • godz. 11.45 – 12.30 – Zasady racjonalnego żywienia – od piramidy do talerza zdrowia 
  Opis: Sposób odżywiania decyduje o stanie zdrowia, ma wpływ na wzrost i rozwój fizyczny, a nawet psychiczny. Znajomość i przestrzeganie zaleceń racjonalnego żywienia już od najmłodszych lat zwiększa szanse na długie życie w zdrowiu, dlatego wykształcenie prawidłowych nawyków żywieniowych ma ogromne znacznie profilaktyczne. W ramach edukacji żywieniowej społeczeństwa zalecenia te przedstawione zostały w formie graficznej. Na przestrzeni lat zmieniała się ona w zależności od doniesień naukowych i aktualizacji zaleceń. Celem wykładu jest przedstawienia słuchaczom zmian zaleceń racjonalnego żywienia oraz ich graficznych prezentacji, począwszy od pierwszej piramidy aż do talerza zdrowia.
 • godz. 12.30- 13.00 – Konkurs wiedzy krajoznawczej o województwie pomorskim
  Opis: Konkurs przygotowany w aplikacji mobilnej quizizz. Zakres: wiedza dotycząca podstawowych walorów turystycznych województwa pomorskiego.

​Warsztaty:

 • godz. 9.00 – 9.45 – Podstawy dobrej komunikacji interpersonalnej 
  Opis: Właściwa komunikacja interpersonalna jest podstawą dobrych relacji i budowania skutecznych zespołów. Jest kompetencją pożądaną w życiu osobistym oraz zawodowym i oczekiwaną przez współczesnego pracodawcę. Na zajęciach słuchacze poznają najważniejsze aspekty dobrej komunikacji, a warsztaty pozwolą na zweryfikowanie swoich umiejętności.

Laboratoria:

 • Laboratorium Towaroznawstwa Przemysłowego (12 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: od 10.00 do 11.00 
  – Opis: Zwiedzanie laboratorium ma na celu zapoznanie uczestników z rodzajami badań jakie studenci wykonują na zajęciach z przedmiotu Towaroznawstwo Przemysłowe. Omówione zostaną grupy tematyczne zajęć realizowanych w ramach tego przedmiotu.
 • Laboratorium Towaroznawstwa Przemysłowego (12 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: od 11.00 do 12.00 
  – Opis: Zapoznanie uczestników z badaniami wybranych produktów przemysłowych.
 • Laboratorium Ładunków Niebezpiecznych (15 min. /  12 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: od 10.00 do 11.00 
  – Opis: Zaprezentowanie uczestnikom laboratorium ładunków masowych i przedstawienie zagrożeń związanych z ich transportem drogą morską.
 • Sekrety Laboratorium Towaroznawstwa Spożywczego (30 min. /  12 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: od 10.00 do 13.00 
  – Opis: Zaprezentowanie laboratorium, omówienie wykonywanych w nim czynności, analiz. Pokaz wybranej analizy oceny jakościowej.
 • Czy pestycydy są obecne w wodzie pitnej? Przygotowanie próbek do analizy. (20 min. / 15 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: od 12.00 do 13.00 
  – Opis: Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) jako technika przygotowania próbek do oznaczania pestycydów w próbkach wody pitnej. Zapoznanie z nowoczesnymi technikami analitycznymi w badaniach żywności i środowiska.
 • Laboratorium analizy instrumentalnej (30 min. /  15 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: od 11.00 do 13.00 
  – Opis: Krótki opis wyposażenia laboratorium, pokazy prostych pomiarów optycznych i elektrochemicznych.

21.04.2023 /piątek/

Wykłady/Prezentacje:

 • godz. 10.00 – 10.45 – Inteligentne i “zrównoważone” magazyny – teraźniejszość czy przyszłość w Polsce?
  Opis: Podczas wykładu omówiony zostanie rozwój rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zmianom, jakim podlegają te obiekty w obliczu wyzwań związanych z automatyzacją, rozwojem nowoczesnych technologii i zrównoważonym rozwojem a także w czasie ewolucji zachowań zakupowych konsumentów.

Warsztaty:

 • godz. 9.00 – 9.45 – WordPress w 45 minut, czyli jak szybko stworzyć prostą stronę internetową 
  Opis: Uczniowie zostaną zapoznani z instalacją oraz administrowaniem systemem zarządzania treścią WordPress. Zbudują prostą witrynę o wybranej tematyce w 45 minut. Poznają możliwości jakie oferują systemy CMS.
 • godz. 11.00 – 11.45 – W jaki sposób pszczoła robi miód? 
  Opis: Warsztat przewidziany dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat.​
 • godz. 12.00 – 12.45 – Ocena ryzyka zachorowania na choroby metaboliczne i zaburzenia odżywiania
  Opis: Nadkonsumpcji i niezbilansowanej diecie często towarzyszy brak aktywności fizycznej oraz stres. Jedzenie emocjonalne jest częstym zaburzeniem towarzyszącym otyłości. Do oceny ryzyka występowania zaburzeń odżywiania, jak i otyłości, można zastosować narzędzia diagnostyczne – skale spożycia żywności. W trakcie warsztatów każdy uczestnik dokona samooceny: 1. aktualnie realizowanych zachowań żywieniowych; 2. ryzyka rozwoju nadwagi i otyłości; 3. ryzyka zachorowania na cukrzycę; 4. ryzyka wystąpienia zaburzeń odżywiania (anoreksji, ortoreksji); 5. poziomu stresu i radzenia sobie ze stresem.

Laboratoria:

 • godz. 9:00 – 9:30 – Sensoryczna ocena jakości (12 os. – grupa)
  – Opis: Sensoryczna ocena jakości pozwala na badanie i kształtowanie cech organoleptycznych produktu, które stanowią o jego akceptacji i chęci spożycia przez konsumenta. W laboratorium analizy sensorycznej uczestnicy spotkania poznają wybrane zagadnienia z zakresu sensorycznej oceny jakości oraz własne predyspozycje do prowadzenia ocen organoleptycznych.
 • Sekrety laboratorium mikrobiologii i higieny (30 min. /  12 os. – grupa)
  – 
  Godziny dostępności: od 10.00 do 13.00 
  – Opis: Zaprezentowanie laboratorium, omówienie wykonywanych w nim czynności, analiz. Pokaz analizy mikroskopowej oraz przedstawienie wyników czystości mikrobiologicznej wybranych produktów spożywczych.
 • Laboratorium Badania Wody i Ścieków (15 min. /  12 os. – grupa)
  – 
  Godziny dostępności: od 11.00 do 12.00 
  – Opis: Zaprezentowanie uczestnikom laboratorium wody i ścieków oraz przedstawienie wpływu dopływu zanieczyszczonych wód na stan Morza Bałtyckiego.
 • Laboratorium Badania Wód Technicznych, Paliw i Smarów (15 min. /  12 os. – grupa)
  – 
  Godziny dostępności: od 11.00 do 12.00 
  – Opis: W laboratorium można będzie zapoznać się z technikami z zakresu analiz podstawowych parametrów fizykochemicznych paliw, smarów i wody stosowanych na statkach.
 • Badanie wrażliwości zmysłów węchu i smaku (30 min. /  12 os. – grupa)
  – Godziny dostępności: 
  – Opis: Rola zmysłów człowieka w ocenie towarów. Uczestnicy przy okazji mogą przetestować swoją zdolność do identyfikacji bodźców sensorycznych.