Uniwersytet Gdański na 4. miejscu wśród uniwersytetów klasycznych

 

W opublikowanym 26 czerwca 2024 r. Rankingu Szkół Wyższych Fundacji „Perspektywy” Uniwersytet Gdański ponownie sklasyfikowano na 16. pozycji wśród wszystkich uczelni akademickich w Polsce oraz kolejny rok na 4. miejscu wśród uniwersytetów klasycznych. W tej grupie UG ustępuje jedynie Uniwersytetowi Warszawskiemu (1. miejsce w rankingu ogólnym), Uniwersytetowi Jagiellońskiemu (2.miejsce) i Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (6. pozycja w rankingu ogólnym). W pierwszej 20-tce uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich znalazło się 7 uczelni technicznych, 6 uczelni medycznych, 5 klasycznych uniwersytetów i 2 uczelnie ekonomiczne.

– Utrzymanie tak wysokiej zeszłorocznej pozycji w rankingu Perspektyw możemy odczytywać wyłącznie jako sukces. Uczelnie, które nas wyprzedziły, mają znacznie dłuższe tradycje i inne budżetowanie. Nasi naukowcy wkładają wiele wysiłku w rozwój, pozyskiwanie grantów i odnoszą sukcesy – mówi Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski. – Poprawiliśmy i wciąż poprawiamy, także dzięki sojuszowi nadmorskich uczelni SEA-EU – rozwój umiędzynarodowienia, co przekłada się też na realne, prowadzone wspólnie przez 9 uczelni badania, kierunki studiów, wymianę akademicką. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza że wciąż czekamy na zapowiadane przez ministerstwo zmiany w ewaluacji, zmiany w ustawie 2.0, co na pewno wpłynie na wiele aspektów naszej pracy, badań i studiowania. Sądzę jednak, że my, jako społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego, spokojnie możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem.

Kierunek Biotechnologia realizowany na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed zajął najwyższą spośród wszystkich kierunków prowadzonych na naszej uczelni trzecią pozycję w Polsce, ustępując jedynie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i Uniwersytetowi Warszawskiemu. Pozostałe kierunki studiów, wysoko ocenione w rankingu, to Kulturoznawstwo i Ochrona środowiska (4. miejsce w Polsce), Biologia, Historia, Psychologia oraz Kierunki o bezpieczeństwie (miejsce 5.), Filozofia, Gospodarka przestrzenna oraz Geografia (miejsce 6.).