Akademia Marynarki Wojennej – LogMare 2024 – Gdynia – 17-19 października 2024

XIII Konferencja Naukowa – Logistyka Morska „LogMare 2024”

  • Data: 17-19 października 2024
  • Miejsce:
  • Część I – 17 października 2024 r. Gdynia (Akademia Marynarki Wojennej)
    Część II – 18-19 października 2024 r. – Prom Stena Line – Karlskrona

Zapraszamy do udziału w XIII edycji konferencji LogMare której organizatorami są Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych z siedzibą w Warszawie. Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, poglądów oraz możliwości nawiązania współpracy przedstawicieli środowiska akademickiego, środowiska biznesu oraz instytucji otoczenia biznesu.

  • Współpraca
  • Wymiana poglądów
  • Wiedza i doświadczenie

Nasza konferencja stanowi platformę do dyskusji nad kierunkami rozwoju logistyki cywilnej i wojskowej w odpowiedzi na współczesne wyzwania, a także daje możliwości zainicjowania wspólnych projektów i działań na rzecz rozwoju gospodarki regionu i społeczeństwa.

Organizatorzy

Patronat Honorowy: Baltic Sea & Space Cluster

KALENDARIUM

do 09.07.2024 r. – Zgłoszenie udziału w konferencji przez formularz rejestracyjny (przejdź do formularza)
do 15.07.2024 r. – Wniesienie opłaty konferencyjnej.
do 30.09.2024 r. – Przesłanie pełnego tekstu artykułu opracowanego zgodnie z wymogami.
do 03.10.2024 r. – Program konferencji.
  • E-mail: logmare@amw.gdynia.pl
  • Telefon kontaktowy: 791-922-441