Posts

NAUTOLOGIA – wodowanie na “Darze Pomorza”

Na "Darze Pomorza" odbyło się już kolejne wodowanie NATOLOGII, periodyku wydawanego przez Polskie Towarzystwo Nautologiczne.To już 156. numer pisma redagowanego przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Ceremonii „wodowania” NATOLOGII dokonała p. Teresa Mielczare