Business Support

BSSC ANTI-COVID-19 BSSC ANTI-CRISIS SHIELD – WE HELP MARITIME ECONOMY PEOPLE AND BUSINESS Wyślij mail z pytaniem (Send mail for help): contac(at)bssc.pl; Marek Grzybowski, tel.>505050179 https://glosgdyni.eu/klaster-na-pandemie-anty-covid-19-klastrowa-tarcza-antykryzysowa/  Marketing strategiczny, Strategia konkurowania, koncepty komunikacji (Strategic marketing, competing strategy, communication concepts) – Marcin Więckowski, managing partner, WHIZBRAND GROUP; T:  +48 608 50 70 60; E:  marcin@whizbrand.com Eksport i … Continue reading Business Support