BSSC ANTI-COVID-19

BSSC ANTI-CRISIS SHIELD – WE HELP MARITIME ECONOMY PEOPLE AND BUSINESS

Wyślij mail z pytaniem (Send mail for help): contac(at)bssc.pl; Marek Grzybowski, tel.>505050179

https://glosgdyni.eu/klaster-na-pandemie-anty-covid-19-klastrowa-tarcza-antykryzysowa/ 

Marketing strategiczny, Strategia konkurowania, koncepty komunikacji (Strategic marketing, competing strategy, communication concepts) – Marcin Więckowski, managing partner, WHIZBRAND GROUP; T:  +48 608 50 70 60; E:  marcin@whizbrand.com

Eksport i finansowanie z UE (Exports and EU co-financing) – Piotr Maksyś, Broker Eksportowy RIGP, +48882 430 983,  p.maksys@rigp.pl 

Gdynia – doradztwo  biznesowe. – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, zgłosić się mailowo na adres: m.urban@gdynia.pl.

Gdynia lista doradców: https://www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/pl/gdynski-falochron/wsparcie-eksperckie-i-doradcze/.

Pomorskie – pomoc dla firm – https://pomocdlafirm.pomorskie.eu/

TARCZA ANTYKRYSOWA https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa