Baltic Sea & Space Cluster Think Tank

The main objective is to identify trends in the global maritime economy and space technologies and their environment, as well as to create strategies and set directions for development in the maritime economy and space technologies in the Baltic Sea Region.

. 1. ARTIFICIAL INTELLIGENCE in SPACE and at SEA CONFERENCE PROGRAMME

Per_MARE_ad ASTRA

PER MARE AD ASTRA. Space Technology, Governance and Law

 

 

BSSC CONFERENCE 1 New Perspective BSSC

CONFERENCE 2 Sea Port and Space

BSSC CONFERENCE 3 Autonomous Ships

Cosmos Conference 2019-na strone IO PAN BSSC

_AI_CONFERENCE_19_11_2020_SUMMARY_20201114

THINK TANK is an initiative that was created during the conference Maritime Policy, and developed during conferences organized by the Space Sciences PAN Commission in cooperation with scientific centers and business representatives at the Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences, University of Business Administration and Naval Academy. Their aim was to analyze the implementation of Poland’s maritime policy and the development of space technologies and to determine the methods, actions and tools for optimal use of Poland’s maritime and cosmic scientific and industrial potential and the position of our country in the Baltic Sea Region.

Celem głównym jest identyfikowanie trendów w światowej gospodarce morskiej i technologiach kosmicznych i ich otoczeniu oraz kreowanie strategii i wyznaczanie kierunków rozwoju w gospodarce morskiej i technologiach kosmicznych w Regionie Morza Bałtyckiego.

THINK TANK jest to inicjatywa, która powstała w czasie konferencji Polityka Morska, a rozwinięta w czasie konferencji organizowanych przez Komisję Nauk Kosmicznych PAN we współpracy z ośrodkami naukowymi i przedstawicielami biznesu w Instytucie Oceanologii PAN, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu oraz Akademii Marynarki Wojennej. Ich celem była analiza realizacji polityki morskiej Polski i rozwój technologii kosmicznych oraz określenie metod, działań i narzędzi optymalnego wykorzystania morskiego i kosmicznego potencjału naukowego i przemysłowego Polski i pozycji naszego kraju w Regionie Morza Bałtyckiego.

Położenie  morskie Polski to dobro narodowe, które należy traktować jako wartość dodaną Polski i wykorzystać do intensywnego włączenia naszego kraju w rozwój światowej gospodarki innowacyjnej. Musimy wykorzystać skutecznie fakt, że w Polsce, w gospodarce morskiej działa  około 12 tys. przedsiębiorstw, kilka uczelni i instytutów naukowych. Prawie 90 tys. zatrudnionych w polskich firmach generuje przychody w wysokości prawie 25 mld zł. Polskie przedsiębiorstwa działające w obszarze „niebieskiej gospodarki” należą w Polsce do najbardziej innowacyjnych i są rozpoznawalne na rynku globalnym. Polski przemysł kosmiczny szacuje się na około 300 firm. Rynek kosmiczny w Polsce szybko się rozwija i zakłada się, że jeśli będzie się rozwijał w dużym tempie, to w 2030 roku może mieć 3% udział w rynku europejskim. Dynamicznie rośnie też zapotrzebowanie na specjalistów z branży kosmicznej. Świadczy o tym popularność studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne, które uruchomiła Politechnika Gdańska we współpracy z Akademią Morską w Gdyni i Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, a więc uczelnie o profilu morskim.

Państwa i regiony korzystające z morza i położenia nadmorskiego rozwijają się dynamiczniej niż kraje i regiony, które nie korzystają z zasobów morza i nadmorskiego położenia kraju, czego mamy liczne dowody z Azji, Ameryki, Afryki i Europy. Technologie kosmiczne wspierają rozwój logistyki morskiej i innych przemysłów morskich oraz badań mórz i oceanów. Z kolei badania morza i dynamiczny rozwój transportu morskiego wywołują popyt na zastosowanie technologii morskich w gospodarce morskiej. W wielu przypadkach państwa z rozwiniętymi przemysłami morskimi i kosmicznymi, szeroko wykorzystując dostęp do morza i kosmosu łagodniej przechodzą recesję i dywersyfikują gospodarkę, rozwijając produkcję i usługi zarówno w branżach tradycyjnych (np. energetyka, produkcja żywności, surowce, ich transport i przetwórstwo) jak i innowacyjnych (technologie kosmiczne, ICT, biotechnologia, medical innovations, creative industries, dynamiczne systemy logistyczne, uszlachetnianie towarów i usług i ich reeksport itd.). Z kolei rozwój tych branż wymusza aktywność w obszarze przemysłów morskich.

Działalność w przestrzeni gospodarki morskiej i kosmicznej wywołuje więc popyt pochodny w krajach i regionach, które tę gospodarkę rozwijają. Rozwój branż morskich i kosmicznych również wywołuje popyt na innowacyjność w innych sektorach gospodarki narodowej, badaniach naukowych i edukacji na wszystkich poziomach kształcenia.

Experts

Na Walnym zebraniu Polskiego Klastra Morskiego w dniu 28 czerwca  2018 r. podjęto decyzję o rozszerzeniu działalności i utworzeniu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Wsparcie dla klastra zadeklarowała Komisja Nauk Kosmicznych PAN Studencki Klaster Morski i Kosmiczny Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu. Powołano komisje i przewodniczącego THINK TANKu.

Komisje:

– ds. morskich – kieruje  Krzysztof Anzelewicz, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu

– ds. kosmicznych – prof. Edmund Wittbrodt, przewodniczący  Komisji Nauk Kosmicznych PAN

– ds. prawa –  dr Magdalena Konopacka, WSAiB im. Eugenusza Kwiatkowskiego w Gdyni

– ds. edukacji –   kpt. Alfred Naskręt, dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni

– ds. inteligentnych specjalizacji – dr hab. Marek Grzybowski, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego

THINK TANK – przewodniczy prof. Zdzisław Brodecki, ekspertem Commiteé Economique et Social Européen (CESE) w Brukseli, wcześniej był wiele lat ekspertem w International Maritime Organization (IMO) w Londynie,   przez dwie kadencje był przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.

THINK TANK MORSKI i KOSMICZNY

 1. PhD Marek Grzybowski, Baltic Sea & Space Cluster – THINK TANK Coordinator (mob. +48 505050179)
 2. Prof. dr hab. Zdzisław Brodecki – maritime and space law THINK TANK senior expert 
 3. Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt – przewodniczący Komisji Nauk Kosmicznych PAN
 4. Prof. dr hab. Jerzy Bieliński, Wydział Zarządzania,  Uniwersytet Gdański
 5. Dr  Zbigniew Canowiecki, Prezydent,  Pracodawcy Pomorza
 6. Prof.  Daniel Duda, Honorowy Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Nautologiczne
 7. Prof.  dr hab. Piotr Dominiak, Politechnika Gdańska
 8. Dr Abolfazl Naji, Ph.D. in Ecotoxicology, Department of Science, Universiti Putra Malaysia (UPM), Malaysia
 9. Prof.  Wlodzimierz (Vlad) Kaczynski, ekspert ds. globalnej gospodarki morskiej,  University of Washington
 10. Dr  inż. Józef Jakubczyk,  doradca Prezesa, Centrum Techniki Morskiej
 11. Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Kierownik Katedry Geografii, Uniwersytet Gdański
 12. Prof. dr hab. Dorota Pyć, kierownik Katedry Prawa Morskiego, Uniwersytet Gdański
 13. Dr Dominik Rozkrut, Dyrektor  US Szczecin
 14. Dr  Kazimierz Szefler,  Instytut Morski w Gdańsku
 15. Sunil Murlidhar SHASTRI FRGS FRSA, Inspired and Inspiring Speaker and Expert in Ocean and Environmental Governance, http://oceangovernance.org/about-sunil-murlidhar-shastri/
 16. Gurpreet Singhota, Senior Adviser at STM Validation Project, member of the Greenwich Forum, http://www.thegreenwichforum.co.uk/gurpreet-singhota/
 17.  Fabrice MAIRE, chairmen of the ENMC, Chairman at Cluster Maritime Luxembourgeois
 18. Prof. Mirosława Ostrowska, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Instytut Oceanologii PAN,
 19. Prof. Romualdas Povilas Petraitis, Chairman and Director of the Lithuanian DIGITAL INNOVATION INSTITUTE
 20. Godwin Xerri, Chairmen, European Short Sea Network, Member Board of Directors at WORLDWIDE SHIP AGENTS ASSOCIATION
 21. Dr inż. Zbigniew Zienowicz, Prezes Zarządu Hydromega