PROSIMY O WPŁATY NIEZWŁOCZNIE PO ZŁOŻENIU DEKLARACJI

BSSC 2021 DEKLARACJA CZŁONKA KLASTRA wpisowe SKLADKA

A W KAŻDYM KOLEJNYM ROKU DO 30 MARCA

Deklarację należy wydrukować, wypełnić CZYTELNIE i podpisać a następnie przesłać drogą elektroniczną SKAN na adres contact@bssc.pl

lub listem na adres klastra umieszczony w zakładce „Kontakt”.

 

Członkowie BALTIC SEA & SPACE CLUSTER

BSSC 2021 DEKLARACJA CZŁONKA KLASTRA wpisowe SKLADKA

Wysokość wpisowego i składek – wpisowe – 500 zł

rachunek bankowy: BNP PARIBAS  55 2030 0045 1110 0000 0235 6700

UCHWAŁA NR 1. WALNEGO ZEBRANIA BAŁTYCKIEGO KLASTRA MORSKIEGO I KOSMICZNEGO Z 15 GRUDNIA 2021 R.

WALNE ZEBRANIE NADZWYCZAJNE NA PODSTAWIE ROZDZIAŁ 4. PUNKT 10g. STATUTU UCHWALA WYSOKOŚĆ SKŁADEK:

KWOTY SKŁADKI WYNOSZĄ (nie mniej niż):
MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWO (ORGANIZACJA) – 1000 ZŁ
MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO (ORGANIZACJA) – 2000 zł
ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO (ORGANIZACJA) – 3000 zł
DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO (ORGANIZACJA) – 4000 zł
wpłacane do dnia 30 marca każdego roku