W kolejnych zakładkach znajdą Państwo deklaracje na członka zwyczajnego i wspierającego.

Odpowiednią deklarację należy wydrukować, wypełnić i podpisać a następnie przesłać drogą elektroniczną na adres

contact@bssc.pl

lub listem na adres klastra umieszczony w zakładce „Kontakt”.

Wysokość wpisowego i składek:

  • dla Członków Zwyczajnych –  wpisowe – 100 zł,  składka roczna w wysokości nie mniej niż 100 zł.
  • dla Członków Wspierających – wpisowe – 500 zł,  składka roczna w wysokości nie mniej niż 1000 zł.

Członkowie Wspierający

. BSSC 2019 – DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJACEGO

Wysokość wpisowego i składek:

dla Członków Wspierających – wpisowe – 500 zł,  składka roczna w wysokości nie mniej niż 1000 zł.

rachunek bankowy: BNP PARIBAS  55 2030 0045 1110 0000 0235 6700

Członkowie Zwyczajni

BSSC 2018 DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

Wysokość wpisowego i składek:

dla Członków Zwyczajnych –  wpisowe – 100 zł,  składka roczna w wysokości nie mniej niż 100 zł.

rachunek bankowy: BNP PARIBAS  55 2030 0045 1110 0000 0235 6700