BAŁTYCKI KLASTER MORSKI I KOSMICZNY (BALTIC SEA & SPACE CLUSTER) jest stowarzyszeniem non profit