Baltic Sea and Space Cluster – Baltic Sea & Space Cluster   (previously: Pomeranian Cluster Sea and the Vistula River Watersheds, Polish Maritime Cluster) was established on 27 July 2009 and entered into the National Court 22 October 2009.

A cluster is an active member of the European Network of Maritime Clusters and the United Nations Global Compact and is powered by the European Cluster Collaboration Platform. It is a key maritime cluster in Central and Eastern Europe, a major cluster in the Baltic Sea Region and the European Union, recognized cluster in the global maritime market, as evidenced by partnerships with clusters operating in the United States, Asia and South Africa.

At the Annual General meeting of the Polish Maritime Cluster on 28 June 2018. It was decided to expand the business and the creation of the Baltic Sea and Space Cluster. Support for the cluster, the Commission declared the Space Science Academy Student Cluster Maritime and Aerospace School of Business and Administration. Appointed committees and the President think tank.

Celem Klastra jest wspieranie innowacji i rozwoju w obszarze badań, przedsiębiorczości, administracji i samorządu związanych z Regionem Morza Bałtyckiego oraz oceanu światowego wraz z zapleczem lądowo-wodnym wzdłuż biegu Wisły i Odry, gospodarczych i społecznych więzi Pomorza i Polski z krajami Regionu Morza Bałtyckiego  oraz pełnienia roli instytucji koordynującej poprzez:

 • stworzenie sieci współpracy      przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji      otoczenia biznesu,
 • zwiększanie zdolności      innowacyjnych i integracyjnych przedsiębiorstw gospodarki morskiej i      zlewiska Wisły, wspieranie budowy i rozwoju innowacyjnego
  i konkurencyjnego Klastra,
 • tworzenie warunków dla      skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych oraz      jednostek badawczo-rozwojowych,
 • doradztwo dla przedsiębiorstw,      rozwijanie innowacyjnych technologii, wspieranie inicjatyw gospodarczych,
 • rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki,
 • uczestnictwo w europejskich i światowych organizacjach, a zwłaszcza w organizacji klastrów europejskich,
 • udział w realizacji na obszarze działania klastra priorytetów i działań Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego
 • rozwijanie potencjału gospodarczego i logistycznego VI Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego przez współpracę z zainteresowanymi związkami samorządowymi i gospodarczymi w tym przede wszystkim ze Stowarzyszeniem Miast  Autostrady Bursztynowej z siedzibą w Gdyni, .
 • uczestnictwo w Międzynarodowym Forum Gospodarczym organizowanym przez miasto Gdynię.
 • współtworzenie polskiej polityki morskiej,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i lobbingowej w celu wykreowania województwa pomorskiego, jako atrakcyjnego dla inwestorów,
 • zapewnienie transferu wiedzy pomiędzy Członkami Klastra.