Management:

Prezes Zarządu/ President

 • Marek Grzybowski,  dr hab. prof. em. Akademii Morskiej w Gdyni (Maritime University Gdynia)

Wiceprezesi/ Vice Presidents:

 • Alfred Naskręt kpt.ż.w. – Szkoła Morska Sp. z o.o. Gdynia (Gdynia Maritime School)
 • Zbigniew Jaś, mecenas, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej
 • Krzysztof Anzelewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
 • prof. Edmund Wittbrodt,przewodniczący Komisji Nauk Kosmicznych PAN
 • prof. Zdzisław Brodecki, ekspert Commiteé Economique et Social Européen (CESE,
 • Krzysztofa Ozygała, właściciel i prezes Partner-Ship, ambasador Klastra w Szczecinie.

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący  –   Andrzej Stawski

Komisje:

 • ds. morskich – kieruje  Krzysztof Anzelewicz, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
 • ds. kosmicznych – prof. Edmund Wittbrodt, przewodniczący  Komisji Nauk Kosmicznych PAN
 • ds. prawa – mecenas Zbigniew Jaś, Prezes Kolegium Arbitrów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy KIGM w Gdyni
 • ds. edukacji –   kpt. Alfred Naskręt, dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni
 • ds. inteligentnych specjalizacji – Marek Grzybowski, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego
 • ds. żeglugi śródlądowej – inż. Andrzej Stawski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • ds. bezpieczeństwa – dr Zdzisław Długosz, dyrektor  Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem

THINK TANK

Przewodniczy prof. Zdzisław Brodecki, ekspert Commiteé Economique et Social Européen (CESE) w Brukseli, wcześniej był wiele lat ekspertem w International Maritime Organization (IMO) w Londynie, przez dwie kadencje był przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.