Management:

Prezes Zarządu/ President

 • Marek Grzybowski,  dr hab. prof. em. Maritime University Gdynia

Wiceprezesi/ Vice Presidents:

 • Krzysztof Anzelewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
 • Alfred Naskręt kpt.ż.w. – były Dyrektor, Szkoła Morska Sp. z o.o. Gdynia (Director, Gdynia Maritime School)
 • Krzysztofa Ozygała, właściciel i prezes PS Metalworking, ambasador Klastra w Szczecinie

    

 • Komisja Rewizyjna:
 •  Barbara Matysiak, dr Magdalena Konopacka,  Anna Kosińska

Zespoły:

 • ds. morskich – kieruje  Krzysztof Anzelewicz, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
 • ds. kosmicznych – prof. Edmund Wittbrodt, przewodniczący  Komisji Nauk Kosmicznych PAN
 • ds. prawa – dr Magdalena Konopacka, ekspert ds. prawa Unii Europejskiej
 • s. edukacji –   kpt. ż. w. Alfred Naskręt, były dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni
 • ds. inteligentnych specjalizacji – Marek Grzybowski, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego

THINK TANK

Przewodniczący:  Przewodniczy prof. Zdzisław Brodecki, ekspert Commiteé Economique et Social Européen (CESE) w Brukseli, wcześniej był wiele lat ekspertem w International Maritime Organization (IMO) w Londynie, przez dwie kadencje był przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.