BSSC ANTI-COVID-19

BSSC ANTI-CRISIS SHIELD – WE HELP MARITIME ECONOMY PEOPLE AND BUSINESS

Wyślij mail z pytaniem (Send mail for help): contac(at)bssc.pl; Marek Grzybowski, tel.>505050179

Pomoc Prawna (Law Support) – mecenas Zbigniew Jaś, prezes Międzynarodowego Sąd Arbitrażowego przy KIGM

Mediacje (Mediation) – Barabra Matysiak, Mediator sądowy Sadu Okręgowego w Gdańsku i Warszawie, sprawy gospodarcze, cywilne, rodzinne

Bezpieczeństwo fizyczne (Security & Safety) – Zdzisław Długosz, dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem