BSSC Pentagon Helix HUB – —LAW & FINANCE SERVICE FOR SEA & SPACE INDUSTRY

MARITIME LAW SERVICE – – cordinator: Mecenas Mateusz Romowicz,  LEGAL MARINE

Nowy/Polski Ład – “Drenaż mózgów” w branży morskiej
Podatki marynarskie: Urzędnicze polowanie na marynarzy
Local Content: Baltic Pipe przestrogą dla Morskich Farm Wiatrowych?
Całkowicie bezbronne polskie Morskie Farmy Wiatrowe

FINANCIAL & ACCOUNTING SERVICEMOORE REWIT -Auditor Piotr Witek  MOORE REWIT blog

Ostateczna wersja przepisów o pracy zdalnej
Zatrudnienie cudzoziemca – co powinieneś wiedzieć?
Szklany sufit – fakty i mity
Nierówności płac – czy ten problem nadal istnieje?
Pakiet odpadowy – nowe obowiązki przedsiębiorców?

 

transport-morski-ryzykowny-dla-operatorow-i-firm-ubezpieczeniowych

Marek Grzybowski Space and sea — at the meeting point of the horizon eBlue Economy

Marek Grzybowski SeaPort must be smart eBlue Economy

BSSC ANTI-CRISIS SHIELD – WE HELP MARITIME ECONOMY PEOPLE AND BUSINESS

Bałtyckie Centrum Mediacji Gospodarczych (Baltic Center for Economic Mediation) Barabra Matysiak, Mediator sądowy Sądu Okręgowego w Gdańsku i Warszawie, doradca biznesu, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i w Warszawie Kancelaria Mediacyjna Barbary Matysiak OFERTA 2021 

Zespół: dr Magdalena Konopacka, dr Zdzisław Długosz, kpt. ż.w. Alfred Naskręt, mgr Krzysztof Anzelewicz

Bałtyckie Centrum Mediacji Gospodarczych proponuje i propaguje szeroko pojęte alternatywne sposoby rozwiązywania sporów sądowych i poza sądowych oraz różne formy rozwiązywania konfliktów, dedykowane dla firm z nimi współpracujących.

Rozwiązania te dedykowane są przede wszystkim dla firm, ale też dla ich pracowników.

Rozwiązanie, które obejmuje polubowny sposób załatwienia sporu zaoszczędza czas i pieniądze oraz pozwala zachować dobry wizerunek firmy, dodatkowo dając możliwość dalszej współpracy w przyszłości.

MEDIACJE MORSKIE, ŚRÓDLĄDOWE, ŻEGLUGOWE, PORTOWE, STOCZNIOWE:  

  • uregulowania należności przez kontrahenta,
  • w sporach wewnętrznych pomiędzy pracownikami,
  • w sporach na linii pracodawca – pracownik,
  • w sporach pracodawcy z organizacjami związkowymi,
  • o naruszenie wizerunku firmy,
  • o nieuczciwą konkurencję,
  • w sprawach odszkodowań przy wypadkach w pracy,
  • w sporach wynikających z opóźnień w realizacji zamówień, kontraktów,
  • w sprawach wynikających z odstąpienia od kontraktu,
  • mediacje transgraniczne między firmami.

Bezpieczeństwo (Security & Safety) – Zdzisław Długosz, dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem BSSC oferta BROSZURA 2021Eng.

FINANCE SERVICE: Obsługa finansowa i księgowa projektów, Wsparcie podatkowe (Financial and Accounting)MOORE REWIT – https://rewit.pl/en/o-nas/  – Modern accounting, optimal taxes and costs, growth of business culture and level of business knowledge: these are the priorities we have chosen for ourselves, believing that their implementation will contribute to the development not only of us and our clients, but of the whole community.

Wyślij mail z pytaniem (Send mail for help): contac(at)bssc.pl; Marek Grzybowski, tel.>505050179

https://www.gospodarkamorska.pl/polskie-startupy-satelitami-neptuna-z-pomorskiej-strefy-na-oceany-biznesu-59747