Posiedzenie Rady ISP1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne

W dniu 4 marca odbyło się posiedzenie Rady ISP1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne na którym omówiono działania  w czasie 3-letniej kadencji Rady oraz ich efekty.

Prof. Marek Grzybowski, prezes zarządu BSSC zaprosił do udziału w konferencji poświęconej statkom autonomicznym, która odbędzie się w Sali Senatu na Politechnice Gdańskiej w dniu 19 marca. poinformował również o zaproszeniu do udziału w Europejskim Dniu Morza w Lizbonie. W panelu pod tytułem Acting together in a regional ecosystem, prof.Marek Grzybowski, Baltic Sea & Space Cluster (Pomorskie Region, PL), Cluster Manager, wygłosi referat pt. Using the triple helix model in clusters and internationalisation. The impact of investments in/through the cluster on the wider region and sea basin.

Na temat projektu Smart-Up BSR mówiła Agata Blacharska z Obszaru Metropolitalnego. W czasie spotkania Rady ustalono termin wyborów nowej Rady ISP1 na 22 marca br.

Obszerna relacja z posiedzenia Rady ISP1: https://netka.gda.pl/smart-specialisations-wkraczamy-w-ere-statkow-autonomicznych-ten-rodzaj-transportu/