Zebranie Zarządu BSSC i Komisji Kosmicznej PAN Gdańsk

W dniu 18 kwietnia 2019 r. odbyło się wspólne zebranie Zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego i posiedzenie Komisji Nauk Kosmicznych PAN GDAŃSK. Prof. Zdzisław Brodecki, prezes BSSC THINK TANK,   poinformował o przygotowaniach do opublikowania książek informujących o wynikach badań prezentowanych w czasie dotychczasowych konferencji Klastra i Komitetu Nauk Kosmicznych PAN oraz o przygotowaniach do  konferencji „Institutional Cooperation at Sea & (Outer) Space Essential adjustments needed to boost full potential”. Ustalono tematykę paneli i plan konferencji.

Prof. Marek Grzybowski poinformował o włączeniu się Klastra do rad innowacyjnych specjalizacji Pomorza: Rady ISP1 Technologie offshore i portowo-logistyczne oraz ISP2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie. Przewodniczący Zarządu poinformował o udziale klastra w konferencjach: TRANSPORT WEEK, Bezpieczeństwo i gospodarka morska, Forum Fracht 2019, XX konferencja Grupy ASE – Strefa Ex, Gdynia Design oraz konferencji finałowej projektu TENTacle.

Przedstawiono terminy prezentacji firm klastra i rozwój współdziałania firm klastra we wspólnych projektach:

 1. NAUTA – 24 KWIETNIA
 2. ASE – 30 KWIETNIA
 3. HYDROMEGA – 7 MAJA (MISZEWO)
 4. CTM – 22 MAJA (OKSYWIE)
 •  Ustalano, że przedstawiciele Klastra będą uczestniczyli w konferencjach związanych z realizowany przez Klaster projektami:
 • Europejski Dzień Morza, udział w panelu
 • BRIDGESB BRIDGE – building bridges for green-tech future.
 • ELMAR – fosters the wider adaption of the South Baltic economy to marine e-mobility.
 • ECOPRODIGI – Eco-efficiency to maritime industry processes in the Baltic Sea Region through digitalization;
 • InterMarE – Strengthening the international activity of blue sector SMEs in the South Baltic Sea area;
 • SB BRIDGE (South Baltic) – building Bridges for green-tech.

Przewodniczący zarządu poinformował o zaproszeniu Baltic Sea & Space Cluster do udziału w projektach międzynarodowych w ramach konkursów Horyzont 2020. Przyjęto do Klastra nowych członków, panią Annę Kosińską i panią Barbarę Matysiak.

Zaproponowano rozwinięcie nowych usług dla członków Klastra> Eksperci Klastra będą wspierać członków w sprawach spornych  w formie arbitrażu i mediacji.