Nauka, morze i efekt synergii – Polska nową Doliną Krzemową

Od czasów Akademii Platońskiej, poprzez najstarsze średniowieczne Alma Mater, modelu bolońskiego, wraz z nurtem Oświecenia, głoszącego ideę edukacji opartej na tradycji uniwersytetu Humboldta o charakterze nietechnicznym, aż do dziś, do uniwersytetu trzeciej generacji bazującego na „twardym” know-how i transferze wiedzy. Czy synergia nauki i morza jest możliwa? Czym jest Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii, a czym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju? Co łączy morze z kosmosem? Czy nauka może zrobić karierę w biznesie? I wreszcie, czy Polska ma szansę stać się liderem projektów B+R?

Nauka jest jak niezmierne morze…Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.
Stefan Żeromski

Nauka na obrazach Gersona mieni się jako niewiasta spoglądająca w przyszłość z mądrością, charakterem i odwagą. Każdy z nas wie, że w życiu bywają różne spotkania. Niektóre „w biegu” błahe i banalne, nic nieznaczące. A są i takie, które potrafią zmienić bieg całego życia. Ks. prof. Michał Heller w książce „Spotkania z nauką” napisał: „Naukę spotkałem sam nie wiem kiedy… jest wymagającym kandydatem na przyjaciela… na pewno by się beze mnie obeszła, ale mnie bez niej byłoby trudno”.

Termin własności intelektualnej w obecnym znaczeniu został użyty pod koniec XIX w. wraz z założeniem szwajcarskiego Federalnego Biura Własności Intelektualnej. Jednak dopiero pod koniec XX w. rozpowszechnił się wraz z powstaniem agendy ONZ Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization, WIPO). Diagnoza przeprowadzona przez Inventity i Taylor Economics szacuje, że rodzime nakłady na aktywności badawczo-rozwojowe B+R (business & research) do 2020 roku wyniosą oko-ło 2%. Według raportu „Innowacyjność” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o poziomie gospodarki Polski z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, statystyki lokują nas na szarym końcu wśród krajów UE. Rocznie do Urzędu Patentowego RP wpływa około 4000 wniosków dotyczących patentów na wynalazek. Najwięcej dotyczy branży przemysłowej i transportowej. Zajmujemy 15. miejsce na liście WIPO. Cały czas jednak stoimy w rankingach daleko, daleko za liderami światowymi.

Autorka: Anna Kosińska; zdjęcia: Marek Grzybowski, CTM

Cały tekst artykułu: https://log24.pl/artykuly/nauka-morze-i-efekt-synergii-polska-nowa-dolina-krzemowa,9905