The agreement to support the competences of the future and the development of marine technologies

Pomeranian Special Economic Zone and Polish Forum of Marine Technologies agreement to support the competences of the future and the development of marine technologies

Myśląc o przyszłości i rozwoju całej branży morskiej na Pomorzu, Pomorska  Specjalna Strefa Ekonomiczna i Polskie Forum Technologii Morskich podpisały w dniu 6 listopada 2019 roku – Porozumienie o współpracy, które jest podstawą do zintegrowanych działań wspierających potencjał  firm i ludzi działających w sektorze pomorskiej gospodarki. Porozumienie zostało podpisane z udziałem Prorektora ds. kształcenia i dydaktyki dr hab. inż. Marka Dzidy, prof. Politechniki Gdańskiej,  oraz w obecności firm działających na terenie Strefy i zaproszonych gości. Ze strony Polskiego Forum Technologii Morskich porozumienie podpisał Prezes Zarządu Jerzy Czuczman, ze strony Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Prezes Przemysław Sztandera oraz Wiceprezes Paweł Lulewicz. Podpisując porozumienie o współpracy zarówno Strefa jak i Forum, mają na celu prowadzić aktywną działalność w zakresie promowania kompetencji przyszłości w branży morskiej. W uroczystości podpisania wzięli udział także: prodziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej dr. hab. inż. Paweł Śliwiński oraz Prodziekan ds. kształcenia Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej – dr inż. Mohammad Hossein Ghaemi.

More info: https://www.strefa.gda.pl/