UMG z MEWO – BADANIA ŚRODOWISKOWE DLA SEKTORA OFFSHORE

BADANIA ŚRODOWISKOWE DLA SEKTORA OFFSHORE – NOWY ROZDZIAŁ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY UMG A FIRMĄ MEWO SA

W dniu 15 lipca br. na pokładzie fregaty szkolnej Dar Młodzieży Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Prezes MEWO SA Paweł Gajewski oraz Wiceprezes MEWO SA Michał Głuszczyński podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem, a firmą MEWO SA.

Porozumienie nadaje nowe ramy wieloletniemu partnerstwu w ramach którego Instytut Morski (od 2019 roku część Uniwersytetu) wraz z MEWO SA prowadzi wspólnie badania środowiskowe dla inwestycji w obszarach morskich. Szczególnie istotne są tutaj analizy przedinwestycyjne dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Wśród dotychczasowych klientów partnerstwa można wymienić takie przedsiębiorstwa, jak: PKN ORLEN – Baltic Power, PGE Baltica, Polenergia, OceanWinds, Polskie Sieci Energetyczne, czy Ramboll/Gaz-System. MEWO SA jest również partnerem biznesowym realizowanego obecnie projektu budowy Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w  Gdyni, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Agencję Rozwoju Pomorza SA.

Więcej: https://umg.edu.pl/aktualnosci/2021/badania-srodowiskowe-dla-sektora-offshore-nowy-rozdzial-wspolpracy-pomiedzy-umg