Coey Viking i Cooper Viking – “Ship of the Year” made in Remontowa Shipbuilding

Two ships – Coey Viking and Cooper Viking (manufactured by Remontowa Shipbuilding) – were awarded the “Ship of the Year” title. The award from the hands of the president of Radio Gdańsk, Dr. Adam Chmielecki was picked up by the communications director, Grzegorz Landowski.

Dwa statki – Coey Viking i Cooper Viking (wyprodukowane przez Remontowa Shipbuilding) – otrzymały tytuł „Statek Roku”. Nagrodę z rąk prezesa Radia Gdańsk dr. Adama Chmieleckiego odebrał dyrektor ds. komunikacji Grzegorz Landowski.

A dlaczego aż dwa statki zostały nagrodzone? Powód jest prosty: Coey Viking i Cooper Viking to jednostki bliźniacze. Ponieważ są one praktycznie identyczne i zostały wyprodukowane w niewielkim odstępie czasu, nagrodzenie jednego przy jednoczesnym pominięciu drugiego po prostu nie miałoby sensu. Dlatego mamy jedną nagrodę, ale dwóch laureatów.

Uhonorowane statki to wielozadaniowe jednostki do obsługi morskiego przemysłu energetycznego. Są produktem spółek polskiej grupy Remontowa Holding oraz przykładem najbardziej zaawansowanych technicznie, pomocniczych statków offshore na świecie. Zbudowała je Remontowa Shipbuilding z udziałem Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. Zostały przekazane norweskiemu armatorowi Borealis Maritime, odpowiednio w styczniu i kwietniu 2021 roku. Eksploatowane pod zarządem technicznym firmy Viking Supply Ships, pracują w norweskim sektorze Morza Północnego.

Coey Viking i Cooper Viking spełniają najwyższe normy w zakresie ochrony środowiska. Wyposażono je w hybrydowy system napędowy, składający się z dwóch elektrycznych pędników azymutalnych, zasilanych przez cztery silniki wykorzystujące skroplony gaz ziemny jako paliwo główne. Napęd wspomagany jest przez system baterii elektrycznych, co dodatkowo obniża zużycie paliwa i emisje CO2 do atmosfery, a postój w porcie pozwala dopasować do ograniczeń w zakresie norm hałasu. Pędniki azymutalne ze śrubami przeciwbieżnymi zapewniają wysoką efektywność energetyczną oraz precyzyjne manewrowanie w warunkach silnego zalodzenia w rejonach arktycznych.

System dynamicznego pozycjonowania, o wyśrubowanych parametrach pogodowych, zapewnia utrzymanie pozycji statku przy wietrze o prędkości przekraczającej 35 węzłów i wysokości fali, dochodzącej do 4 metrów. Komputerowy system zdalnego pozycjonowania opiera się na dwóch pędnikach azymutalnych oraz trzech sterach strumieniowych, z czego jeden jest w wersji opuszczanej z kadłuba.

Na statkach zainstalowano system do zwalczania pożarów obiektów na morzu, jak również rozlewów olejowych. Do gaszenia ognia służą dwa potężne hydromonitory o zasięgu do 180 metrów. Statki wyposażono także w elektroniczny system do identyfikacji rozlewów olejowych.