Offshore w Polsce już nie jest żeglugą krajową

Mateusz Romowicz: Od dłuższego czasu offshore wind rozgrzewa dyskusję oraz wyobraźnię branży morskiej w Polsce. W przestrzeni medialnej pojawia się coraz więcej zapewnień i ambitnych planów w zakresie rozwoju tego sektora. Również ministerstwa oraz sama Rada Ministrów zapewniają, iż będą wspierać rozwój polskiej morskiej energetyki wiatrowej, który ma w jak największym stopniu uwzględniać udział polskich firm w łańcuchu dostaw.

Tymczasem, bez żadnych konsultacji z branżą, weszło w życie 13.06.2022 roku rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury nowelizujące rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich, którego kształt całkowicie przeczy tym zapewnieniom.

Dla pewnego przypomnienia warto wskazać, iż lokalizacja pierwszych polskich MFW przewidziana została w odległości wahającej się od 23 do 37 km w linii prostej od linii brzegowej. Jest to najbliższa możliwa odległość, w której MFW mogą być wybudowane. W myśl art. 23 ust 1a do Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, zakazuje się wznoszenia i wykorzystywania morskich farm wiatrowych, na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym.

Pierwsze polskie morskie farmy wiatrowe zostaną wybudowane w strefie przyległej. Strefa przyległa jest częścią wyłącznej strefy ekonomicznej Polski, jednak na tym obszarze morskim, sięgającym swoimi granicami zewnętrznymi maksymalnie 24 Mm od linii podstawowej (linii brzegowej), co jest odpowiednikiem ok. 44,5 km, Polska ma prawo do zapobiegania naruszaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polskich przepisów celnych, skarbowych, dotyczących nielegalnej imigracji i sanitarnych oraz ścigania, zatrzymywania i karania sprawców tychże naruszeń, jeżeli dokonano ich na terytorium RP, w tym morzu terytorialnym.

więcej: UWAGA – od 13.06.2022 roku offshore już nie jest żeglugą krajową