Uniwersytet Morski: Budowa makiety morskiej farmy wiatrowej przyszłości

Uniwersytet Morski w Gdyni oraz organizatorzy I edukacyjnych targów kariery Edu Offshore Wind zapraszają uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w konkursie pt. „Budowa makiety morskiej farmy wiatrowej przyszłości”.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie, a następnie przedstawienie w oryginalny, ciekawy sposób morskiej farmy wiatrowej przyszłości.

Prace powinny zostać przygotowane w formacie A0, maksymalny rozmiar 841 x 1189 mm wraz z opisem autora/autorów – zespół może liczyć maksymalnie 5 osób. Praca może posiadać elementy ruchome, mechaniczne, elektroniczne. Musi posiadać własne źródło zasilania. Może być zgłoszona w języku polskim lub angielskim.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 8 marca 2023 r. Aby zgłosić pracę, należy przesłać wypełnione załączniki 1-3 do Regulaminu Konkursu na adres: promocja@umg.edu.pl(link sends e-mail) z dopiskiem „Konkurs” – zgłoszenia dokonuje Dyrektor Szkoły, której uczniem jest Uczestnik Konkursu.

Weryfikacja zgłoszeń nastąpi do 10 marca 2023 r.

Prace konkursowe należy dostarczyć podczas trwania targów tj. 14-15 marca 2023 r., najpóźniej do godziny 12.00 drugiego dnia targów, na stoisko Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, mieszczące się na Wyspie Uczelnianej zlokalizowanej w hali A Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBEREXPO.

Ogłoszenie wyników nastąpi 15 marca 2023 r., podczas podsumowania targów w godz. 14.30-16.00.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ul. Morska 81-87.

W konkursie wyłonione zostaną trzy najlepsze prace.

Fundatorem nagród i przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Nagrodą główną jest rejs statkiem szkolnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni po akwenie Zatoki Gdańskiej.

Nagroda za II miejsce to dzień pokazowy na Uniwersytecie Morskim w Gdyni dla całej klasy, w tym zwiedzanie: „Daru Młodzieży”, planetarium, symulatorów, laboratoriów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

III miejsce – dzień pokazowy na Uniwersytecie Morskim w Gdyni dla całej klasy. Zwiedzanie: planetarium, symulatorów, laboratoriów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.


Ważna informacja dotycząca konkursu:

Ze względów organizacyjnych, w regulaminie konkursu, zmianie uległa data uroczystego wręczenia nagród oraz odbiór prac. 

Uroczyste wręczenie nagród oraz odbiór prac odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 r. podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.