Radio Gdańsk 3rd Maritime Forum – Marek Grzybowski: “The Polish shipbuilding industry is innovative because it must be so”

Trójmiasto

Prof. Marek Grzybowski: „Polski przemysł stoczniowy jest innowacyjny, bo musi taki być”

Przemysł budowy i remontu statków oraz okrętów funkcjonuje i jest silnie umocowany w otoczeniu międzynarodowym. Pytanie, czy jest innowacyjny? Jest, bo musi taki być. Innych jednostek rynek międzynarodowy aktualnie nie przyjmuje – podkreślał podczas drugiej debaty w ramach III Forum Morskiego Radia Gdańsk

Prof. Marek Grzybowski: “The Polish shipbuilding industry is innovative because it must be so”: The shipbuilding and repair industry operates and is strongly anchored in the international environment. The question is, is it innovative? It is because it has to be. Other vessels are currently not accepted by the international market – he emphasized during the second debate as part of the 3rd Maritime Forum of Radio Gdańsk.

III Forum Morskie Radia Gdańsk – debata 26.05.2023

III Forum Morskie Radia Gdańsk – debata 12.05.2023

III Forum Morskie Radia Gdańsk – debata 28.04.2023