Rekrutacja uzupełniająca na studia w roku akademickim 2023/2024

Ruszyła rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2023/2024. Osoby zainteresowane studiowaniem w UMG mogą wysłać swoje zgłoszenie wraz ze skanami dokumentów, korzystając z systemu IRK(link is external) do dnia 14 września 2023 r.

Podczas rekrutacji uzupełniającej decyduje kolejność zgłoszeń. Kompletne zgłoszenie obejmuje:

  1. założenie konta i przesłanie skanów dokumentów w systemie IRK(link is external) oraz
  2. dostarczenie dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

  • 11.09.2023 – 14.09.2023 – przyjmowanie zgłoszeń i skanów dokumentów w systemie IRK;
  • 15.09.2023 – wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów – status: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany;
  • 18.09.2023  21.09.2023 – składanie dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych przez kandydatów zakwalifikowanych;
  • 22.09.2023 – ogłoszenie listy przyjętych na studia po rekrutacji uzupełniającej; zmiana statusów: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, studia nieuruchomione.

 

Więcej: UMG