WISTA POLAND 30 YEARS

Z okazji trzydziestolecia WISTA Poland pragniemy zaprosić wszystkich członków oraz osoby wspierające na konferencję, która odbędzie się dnia 21 września 2023 roku w Gdańsku na Al. Grunwaldzkiej 247 C (budynek Olivia Star, piętro 34).
Poniżej prezentujemy szczegółowy program konferencji.

On the occasion of the thirtieth anniversary of WISTA Poland, we would like to invite all members and supporters to the conference, which will take place on September 21, 2023 in Gdańsk at Al. Grunwaldzka 247 C (Olivia Star building, floor 34).