Baltexpo 2023 – Flint Systems receives recognition in the Złota Kotwica competition

With great satisfaction, we announce that Flint Systems has been honored at this year’s BALTEXPO fair in the prestigious Złota Kotwica (eng.: Golden Anchor) competition. The recognition in the startup category was granted to us by the esteemed industry jury.

“We are extremely proud of this recognition in the Złota Kotwica competition. It is proof that our passion and commitment to creating innovative solutions are appreciated by the industry. As you can see, not only at Flint Systems do we believe that our solution has tremendous potential,” said Leszek Tarnawski, CEO of Flint Systems.

“We see the award in the Złota Kotwica competition as a reward for our entire team. We are delighted that this ‘market’ jury evaluated our several years of work in such a positive way. It is an extraordinary motivation for further action and development. On this occasion, we would like to express our heartfelt thanks to the organizers for this excellent industry event,” added Grzegorz Szatkowski, Vice President of Flint Systems.

The award on behalf of the company was accepted by Maciej Kniter, Director of Marketing at Flint Systems.

Flint Systems zdobywa wyróżnienie w konkursie Złota Kotwica

Z ogromną satysfakcją ogłaszamy, że Flint Systems został wyróżniony na tegorocznych targach BALTEXPO w prestiżowym konkursie Złota Kotwica. Wyróżnienie w kategorii startup przyznało nam cenione jury branżowe.   

„Jesteśmy niezmiernie dumni z tego wyróżnienia w konkursie Złota Kotwica. To dowód na to, że nasza pasja i zaangażowanie w tworzenie innowacyjnych rozwiązań są doceniane przez branżę. Jak widać, nie tylko w Flint Systems wierzymy, że nasze rozwiązanie ma ogromny potencjał,” powiedział Leszek Tarnawski, prezes zarządu Flint Systems.

„Wyróżnienie w konkursie Złota Kotwica traktujemy jako nagrodę dla całego naszego zespołu. Cieszymy się, że to ‘rynkowe’ jury oceniło naszą kilkuletnią pracę w tak pozytywny sposób. Jest to niezwykła motywacja do dalszego działania i rozwoju. Korzystając z okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować organizatorom za świetną branżową imprezę,” dodał Grzegorz Szatkowski, wiceprezes zarządu Flint Systems.

Nagrodę w imieniu zespołu firmy odebrał Maciej Kniter, dyrektor marketingu Flint Systems.