PTE – Konkurs Prac Ekonomicznych Magisterskich i Licencjackich

XXVII Konkurs Prac Magisterskich oraz XX Konkurs Prac Licencjackich

Dziekanów wydziałów ekonomicznych, kierowników katedr i zakładów zapraszamy do promowania studentów, którzy wyróżnili się oryginalnymi opracowaniami oraz promotorów, którzy kierowali tymi pracami.

Zgłoszenie do końca grudnia 2023 r.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Ul. Armii Krajowej 116/11, 81-824 Sopot

Tel. 58 301 52 46; Tel. 501 204 424; m.maniak@gdansk.pte.pl   www.gdansk.pte.pl