Maritime University of Gdynia – Become a student

The Maritime University of Gdynia educates future merchant fleet officers as well as engineering and managerial staff for the maritime economy at the bachelor’s, engineer’s, master’s and doctoral levels. Students can gain knowledge during part-time studies, postgraduate studies, MBA studies as well as qualification and specialist courses. The offer responds to the current demand of the labor market in the maritime business, global logistics and sea ports as well as O&G and Wind offshore business.

104 lata Szkolnictwa Morskiego w Polsce, praktyki na statkach szkolnych, doskonale wyposażone laboratoria, symulatory, wyprawy morskie na drugi koniec świata. Studia, które przygotowują do ciekawej, dobrze płatnej pracy, a jednocześnie stwarzają ogromne możliwości swoim absolwentom. Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG), bo o nim mowa, to jedna z największych uczelni morskich w Polsce i na świecie, w której trwa aktualnie rekrutacja na studia w semestrze letnim.

UMG kształci przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Umożliwia ponadto zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, MBA oraz na kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Oferta kierunków  i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy.

W rekrutacji na semestr letni kandydaci mogą składać aplikację na:  

  • Elektronika i Telekomunikacja
  • Elektrotechnika
  • Systemy Teleinformatyczne
  • Mechanika i Budowa Maszyn
  • Morska Energetyka Wiatrowa
  • Transport
  • Inżynieria Jakości