ESA Spark Funding – EUR 75,000 for a feasibility study and a prototype/demonstrator

Celem i założeniem programu ESA Spark Funding jest przyspieszenie procesu rozwoju produktu firmy oraz doskonalenie mapy drogowej komercjalizacji, co powinno skutkować ulepszoną ofertą dla jej klientów.

  • Wyzwaniem jest transfer technologii kosmicznych takich jak – ale nie ograniczając się do – czujniki, materiały czy elektronika opracowane w przestrzeni kosmicznej na rynki nienależące do sektora kosmicznego, takie jak – ale nie ograniczając się do – transport, energia czy zdrowie.
  • Program ESA Spark Funding dotyczy projektowania produktu i/lub usługi (przynajmniej w wersji minimalnie użytecznej), a także zmniejszenia ryzyka, skupiające się na budowie i testowaniu w celu weryfikacji najbardziej wymagających lub krytycznych wymagań.
  • Poziom zaawansowania zaangażowanych technologii powinien wynosić co najmniej TRL 3.
  • ESA Spark Funding jest skierowane przede wszystkim do MŚP, startup lub większych podmiotów, które zazwyczaj posiadają już istniejące linie produktów.
  • Należy przedstawić uzasadnienie komercyjne i plany związane z produkcją i sprzedażą wypracowanego rozwiązania.
  • Wnioskodawca może ubiegać się o 75,000 eur bezzwrotnego wsparcia.
  • Projekt należy zrealizować maksymalnie do 12 miesięcy.
  • Nabór ma charakter ciągły, a terminy ewaluacji określane są na stronie internetowej Programu.