Członkowie Zwyczajni i Członkowie Założyciele Stowarzyszenia

 • Anzelewicz Krzysztof – Port Economy Professional, wiceprezes Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
 • Barańska Liliana – dyrektor, Bałtycka Akademia Umiejętności
 • Biłat Danuta – Transport Economy Professional
 • Brodecki Zdzisław, prof.  – przewodniczący THINK TANKu MORSKIEGO i KOSMICZNEGO
 • Chłopecki Jerzy – komandor rezerwy
 • Cieślak Andrzej – Urząd Morski w Gdyni
 • Christowa Czesława, prof. ZUT Szczecin, prezes  Instytutu Transportu, Spedycji i Logistyki
 • Chyc Paweł, dr prawa morskiego, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, członek Komisji Prawa Morskiego
 • Długosz Zdzisław – Instytut Badań nad Bezpieczeństwem
 • Dobrowolski Krzysztof, prof.  –  Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
 • Gazdowska Eliza, dyrektor marketingu PARTNER-SHIP
 • Gil Piotr – GrECo JLT Polska
 • Grzybowski Marek, prof. AM Gdynia – Akademia Morska w Gdyni, Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania
 • Grzelakowski Andrzej, prof.  – dziekan wydziału WPiT, Akademia Morska w Gdyni; Prezes Rady Nadzorczej ZMP Gdynia
 • Igielski Michał, dr  – Akademia Morska w Gdyni, Katedra Ekonomii i Zarządzania
 • Jakubczyk Józef – ekspert ds. morskich technologii militarnych, OBR CTM
 • Jarosiński Janusz – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. do 2016 r.
 • Jaszowski Władysław – dziennikarz gospodarczy
 • Jurkowski Ryszard, dr – ekonomista
 • Juszczyszyn Józef – ekspert, spedycja, logistyka
 • Kamiński Marek – podróżnik, biznesmen
 • Karnicki Zbigniew, dr – Morski Instytut Rybacki
 • Kilian Andrzej, dr inż. – dyrektor OBR Centrum Techniki Morskiej S.A.
 • Kuchnowski Lech – dyrektor
 • Królikowski Andrzej, dr –  prezes Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej
 • Krasnodębski Grzegorz, kmdr prof. Akademia Marynarki Wojennej, Prodziekan ds. Nauki, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 • Lewandowski Jerzy, dr – Sekretarza Generalny – Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
 • Lewandowski Andrzej – Geomor Ltd. Gdańsk
 • Linkowski Tomasz, prof. nadzw. – dyrektor, Morski Instytut Rybacki
 • Lipski Marek – ekspert
 • Masny Piotr – Seatrans Crewing S.A.
 • Mickiewicz Piotr, prof.  – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
 • Milczewski Grzegorz – ekspert ds. morskich
 • Naskręt Alfred – kpt.ż.w., Szkoła Morska w Gdyni
 • Nawrocki Witold – kpt.ż.w., Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni
 • Niemiec Ryszard – ekspert żeglugowy
 • Marek Robert – prezes zarządu HTPCS
 • Nowakiewicz Zbigniew – ekspert żeglugowy
 • Ozygała Krzysztof, właściciel, prezes zarządu PARTNER-SHIP
 • Palmowski Tadeusz, prof.  – Kierownik Katedry  Geografii Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Gdański
 • Pawłowski Artur – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • Polkowska Małgorzata, prof., Akademia Sztuki Wojennej, – kierownik Katedry PRAWA WOJSKOWEGO I KONFLIKTÓW ZBROJNYCH
 • Pliński Marcin, prof. – Uniwersytet Gdański, Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Oceanological and Hydrobiological Studies”
 • Rychlicki Krzysztof – prezes zarządu PPH ‚Dalmor” Gdynia
 • Rogoziński Andrzej – prezes zarządu Polcargo Ltd. Gdynia
 • Smolarek Zbigniew – Petrobaltic Ltd. Gdańsk
 • Schon Jerzy – ekspert ubezpieczeniowy
 • Skelnik Julian – chairman of the Baltic Port Organization, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.,
 • Skwiercz Stefan – właściciel Posesor Surveyor Gdynia
 • Starnawski Jerzy – Członek Zarządu, Zastępca Dyrektora PPP Naftoport Ltd. Gdańsk
 • Stateczny Andrzej, prof., Politechnika Gdańska; właściciel Marine Technology
 • Stefaniak Lechosław – dziennikarz gospodarczy
 • Stawski Andrzej – AStawski Shipbrokers
 • Szymanowska Beata – Zarząd Morskiego Portu Gdynia
 • Toczek Ryszard – Urząd Miasta Gdynia, Naczelnik Biura Rozwoju Miasta
 • Topolska Paulina, mgr, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa, sekretarz Komitetu Nauk Kosmicznych PAN
 • Ostrowska Mirosława, prof. Instytut Oceanologii PAN, satelitarny monitoring środowiska Morza Bałtyckiego SatBałtyk
 • Studziński Robert – ODYS Shipyard Ltd. Gdańsk
 • Wędziński Maciej – Maritime Wortal, WYDAWNICTWO LINK Ltd. Szczecin
 • Węglewski Konrad – Czarny Tulipan Ltd. Gdynia
 • Więckowski Marcin, Prezes WHIZBRAND GROUP
 • Wittbrodt Edmund – prof., Politechnika Gdańska, przewodniczący Komitetu Nauk Kosmicznych PAN
 • Wojciechowski Stanisław – ODYS Shipyard Ltd. Gdańsk
 • Zbigniew Zienowicz, dr inż.  Prezes Hydromega
 • Ziółkowski Tomasz – ekspert