Polsko-Szwedzkie Forum Technologii Morskich

W dniach 16-17 stycznia 2019 r. odbyło się pierwsze Polsko-Szwedzkie Forum Technologii Morskich. Konferencja została zorganizowana przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni we współpracy z Saab. Patronat objęła Ambasada Szwecji w Polsce.

fot. AMW

W czasie Forum przedstawiciele SAAB, administracji szwedzkiej i polskiej oraz pracownicy naukowi zaprezentowali najnowsze osiągnięcia związane z rozwojem technologii związanych z morską obronnością. W czasie paneli dyskusyjnych prezentowano przykłady współpracy nauki, biznesu i administracji na rzecz rozwoju realizacji projektów związanych z obronnością. Dyskutowano nad praktyczną realizacją koncepcji tripe helix oraz komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w Marynarkach Wojennych Szwecji i Polski

W Forum uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli biznesu, administracji, wojska i nauki ze Szwecji i Polski, w tym oficerowie z Inspektoratu Marynarki Wojennej RP, Marynarki Wojennej Królestwa Szwecji, a także naukowcy z Akademii Marynarki Wojennej, Szwedzkiego Uniwersytetu Obrony (SEDU), Uniwersytetu w Lund, Politechniki Gdańskiej. Biznes reprezentowali m.in. eksperci Saab Kockums, Agencji Badań i Rozwoju FOI, VINNOVA, OBR CTM Gdynia. fot. Marek Grzybowski

więcej informacji: https://www.amw.gdynia.pl/index.php

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply