Morski Smart Lab w Gdańsku

15 stycznia w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie Smart Lab – Jednostki pływające zaawansowane technicznie i technologicznie / Technologie dla transportu i logistyki morskiej oraz śródlądowej. Wzięło w nim udział 24 przedstawicieli biznesu i klastrów, uczelni i instytutów naukowych oraz administracji, w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Zachodniopomorskiego. W przedsięwzięciu brali również przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz inicjatora Smart Labu – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Cykl spotkań Morskiego Smart Labu zorganizowały ekspertki Deloitte.

W czasie spotkania odbyła się dyskusja ekspercka nt. statków autonomicznych i możliwości rozwoju dla polskich przedsiębiorstw, którą moderowali Agnieszka Dawydzik, Dr inż. Andrzej Montwiłł oraz Dr inż. Bogusz Wiśnicki. Dokonano również prezentacja wyników prac eksportów uczestniczących w poprzednich spotkaniach Smart Labu. Szczególnie wartościowa była dyskusja nt. zaprezentowanych ustaleń dotyczących scenariuszy rozwoju innowacji w przemysłach morskich. W niedługim czasie powstanie platformy kontaktu i współpracy w zakresie innowacji w przemysłach morskich. Fot. Marek Grzybowski

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply