Politechnika Gdańska gościła najlepsze szkoły średnie Pomorza

Licea ogólnokształcące i technika z Pomorza, które uzyskały najlepsze wyniki w Pomorskim Rankingu Liceów Techników Perspektywy 2019 otrzymały nagrody podczas gali na Politechnice Gdańskiej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w tym Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu RP, przedstawiciele środowiska naukowego i firm Pomorza, Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie reprezentujący wyróżnione szkoły.

– Serdecznie gratuluję tym z Państwa, których szkoły okazały się najlepsze w tegorocznej edycji Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników. Nie ma wątpliwości, że podobnie jak inne zestawienia przygotowywane przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” będzie on dla uczniów, ich rodziców i opiekunów oraz nauczycieli drogowskazem pokazującym ścieżkę dalszej edukacji, a w przyszłości kariery. Jednocześnie mam nadzieję, że Wy, drodzy uczniowie, podążając za tym drogowskazem już za kilka lat ponownie traficie na Politechnikę Gdańską – powiedział prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, dokonując prezentacji uczelni.

Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, która organizuje ranking od ponad 26 lat, omówił metodologię rankingu. Odniósł się także do rankingu uczelni wyższych, w którym Politechnika Gdańska zajęła 4. miejsce wśród uczelni technicznych i 9. miejsce wśród uczelni akademickich w kraju (2018).

– W rankingu szkół wyższych w ciągu kilku lat przeskoczyć z 25 miejsca na 9 naprawdę jest bardzo trudno. Już widzę dlaczego Politechnika Gdańska odnosi takie sukcesy. Sądzę, że to grono znakomitych gości, które było witane na początku to jest jedna z odpowiedzi – powiedział Waldemar Śiwiński.

Ofertę edukacyjną Politechniki Gdańskiej dla wybitnie uzdolnionych uczniów, w tym programy: stypendialny Politechniki Gdańskiej, Zdolnych z Pomorza i Szkołę Orłów (Politechnika Gdańska jako jedyna uczelnia w kraju otrzymała dofinansowanie programie MNiSW) przedstawiła dr Barbara Wikieł, dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość PG.

Z kolei Klaudia Knitter, studentka V roku budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, prezes Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji KOMBO, które zdobyło tytuł najlepszego koła naukowego na Pomorzu w 2018 w konkursie Czerwonej Róży, zaprezentowała działalność koła. fot. Marek Grzybowski, Więcej informacji: https://pg.edu.pl/aktualnosci/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply