The port of Gdynia is a dual-purpose port

The Port of Gdynia, a dual-purpose port, was joined by the Standing Team of the NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG-1) on Friday, 17 May at 10.00 am.

W piątek, 17 maja o godz.: 10:00, do Portu Gdynia, portu podwójnego przeznaczenia, weszły okręty Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (ang. SNMCMG-1).

Głównym zadaniem okrętów Standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG-1) jest utrzymanie bezpieczeństwa żeglugi poprzez poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych. Poza tym istotnym zadaniem zespołu jest demonstrowanie solidarności członków sojuszu oraz realizacja jednego z najważniejszych wspólnych zadań czyli zapewnienia bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych. W ten sposób okręty zespołu tworzą system obrony przeciwminowej na akwenach morskich określany mianem “Tarczy Przeciwminowej” dla Europy. Siły te mogą być także skierowane do wsparcia operacji antyterrorystycznych, akcji ratowania życia oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych. Wizyty robocze okrętów bander państw NATO w polskich portach mają na celu rozwój przyjacielskich stosunków oraz wzajemne zaznajomienie się z warunkami, pracą i sprzętem marynarzy. Służą one również do wymiany doświadczeń związanych z realizacją zadań na morzu.

more info: https://www.port.gdynia.pl