Pomeranian Economic Zone has established the Economic Area Development Forum

Determining the directions of economic development of the region and improving the business environment – these are the main objectives of the Economic Area Development Forum established by the Pomeranian Special Economic Zone. Its members included representatives of entrepreneurs, local government units and social dialogue councils from the Pomeranian and Kuyavian-Pomeranian provinces.

Członkowie wybrali ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Zostali nimi kolejno: Maciej Glamowski, Prezydent Grudziądza, Marek Łangowski, prezes zarządu firmy TMA Automation i Ewa Prejs, radca prawny w firmie B.A.U.S.A.T.

Wyznaczanie kierunków rozwoju gospodarczego regionu i poprawa otoczenia biznesu – to główne cele Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego powołanej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. W jej skład weszli przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz rad dialogu społecznego z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Jest jak dotąd najbardziej reprezentatywna Rada w kraju, licząca aż 62 członków oraz dwóch członków honorowych (wojewoda pomorski i wojewoda kujawsko-pomorski). PSSE zdecydowała, że do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego zaprosi przedstawiciela każdego powiatu z obszaru, na którym działa. Tym samym każdy powiat będzie miał wpływ na kształtowanie rozwoju gospodarczego regionu.

– Zależy nam, aby głos każdego powiatu był słyszalny. Dobra współpraca między przedsiębiorcami i samorządami to podstawowy warunek budowania sprzyjającego otoczenia dla biznesu, a co za tym rozwoju regionu.  Ta współpraca u nas już jest, ale Rada pozwoli usystematyzować działania tych środowisk, ułatwi wymianę informacji, sugestii, uwag, co z pewnością przełoży się na jeszcze sprawniejsze wprowadzanie koniecznych zmian czy usprawnień – podkreśla Przemysław Sztandera, prezes PSSE.

Więcej: https://www.strefa.gda.pl/