Spotkanie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego PSSE

Wyznaczanie kierunków rozwoju gospodarczego regionu i poprawa otoczenia biznesu – to główne cele powołanej w czerwcu 2019 roku PSSE Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. 17 grudnia br. odbyło się jej trzecie posiedzenie na którym głównym tematem było omawianie wyzwań związanych z rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym. Udział w spotkaniu wzięło kilkadziesiąt osób z całego Pomorza i Kujaw: zarządzających firmami, samorządowców i ekspertów gospodarczych.

Jako, że grudzień to czas podsumowań, Paweł Lulewicz – wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozpoczynając spotkanie przedstawił podsumowanie wyników wszystkich Stref Ekonomicznych w Polsce, które zostało ogłoszone na spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju.:

„Zakładamy, że do końca roku będziemy mieć 42 nowe projekty inwestycyjne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i w tej części województwa pomorskiego za którą jesteśmy odpowiedzialni. Plasuje to nas na trzecim miejscu, za Krakowskim Parkiem Technologicznym i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną – potentatem jeśli chodzi o przemysł i branżę automotive. Jesteśmy z tego bardzo dumni, jest to wynik naszej wspólnej pracy, również współpracy z Państwem, czyli tego wszystkiego co nazwaliśmy „Strefa w każdej Gminie”. Czyli to co robimy od prawie dwóch lat: jeździmy, spotykamy się, jesteśmy aktywni na terenach 226 Gmin i to przekłada się na te wyniki. Co ciekawe, aż 75 % tej wartości, z tych 42 firm to są firmy z kapitałem polskim, głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. W większości zlokalizowane na terenach, które wcześniej nie były objęte granicami specjalnej strefy ekonomicznej. To są nowe podmioty, na nowych terenach. To obrazuje, że nasza praca, praca naszego zespołu przekłada się na te wyniki i z tego jesteśmy bardzo dumni”.

Przypomnijmy, iż w skład Rady wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz rad dialogu społecznego z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Przewodniczącym Rady jest Maciej Glamowski, Prezydent Grudziądza. Kolejne spotkania zaplanowano na początek 2020 roku, wyznaczając tryb roboczych dyskusji w komisjach tematycznych, do których każdy członek Rady zgłosił swój udział.

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego PSSE jest to jak dotąd najbardziej reprezentatywną Radą w kraju, liczy aż 62 członków oraz dwóch członków honorowych (wojewoda pomorski i wojewoda kujawsko-pomorski). PSSE zdecydowała, że do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego zaprosi przedstawiciela każdego powiatu z obszaru, na którym działa. Tym samym każdy powiat ma wpływ na kształtowanie rozwoju gospodarczego regionu. Rada łączy mikro, małe i średnie oraz duże przedsiębiorstwa i przedstawicieli władz samorządowych.

Więcej: www.strefa.gda.pl