UNIWERSYTET MORSKI – Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

W sobotę, 10 października 2020 roku, na Molo Południowym w Gdyni, przed żaglowcem “Dar Młodzieży” odbyła się tradycyjna, uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Inaugurację Roku Akademickiego 2020/2021 poprzedziła Msza św. w intencji pracowników, studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Msza św. odbyła się w piątek 09 października 2020 roku o godzinie 18.00 w kościele oo. Redemptorystów w Gdyni przy ul. Portowej 2. Mszę św. odprawił Biskup Zbigniew Zieliński.

Oficjalna część sobotniej uroczystości rozpoczęła się odegraniem Hymnu Państwowego, w trakcie którego podniesiono na maszt flagę państwową.

Studentów, pracowników oraz zaproszonych gości przywitał JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit. W uroczystości udział wzięli m.in.: Doradca Prezydenta RP – Piotr Karczewski, Prezydent Miasta Gdyni – dr Wojciech Szczurek, Przewodniczący Konwentu Morskiego – Kapitan Zbigniew Sulatycki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Marcin Horała, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy uczelni wyższych, przedstawiciele przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską, stowarzyszeń współpracujących z Uniwersytetem Morskim, a także absolwenci i sympatycy uczelni.

Listy gratulacyjne, z okazji Inauguracji Roku Akademickiego, na ręce JM Rektora skierowali: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Duda, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Pani Elżbieta Witek, Prezes Rady Ministrów – Premier Mateusz Morawiecki, Minister Infrastruktury – Pan Andrzej Adamczyk.

Czworo studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w czasie rekrutacji, ślubowało – w imieniu wszystkich studentów I roku – na sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Tekst ślubowania odczytał Prorektor ds. Studenckich prof. Mirosław Czechowski.

JM Rektor uroczyście pasował na studentów reprezentantów poszczególnych wydziałów oraz doktoranta.

Więcej: https://umg.edu.pl/aktualnosci/2020/inauguracja-roku-akademickiego-20202021-0

Odcinek Forum Panoramy jest dostępny pod linkiem: https://gdansk.tvp.pl/1467878/forum-panoramy