All colors of hydrogen according to ASE

[PL/ENG] ⚛️ #Wodór to przyszłość, pisaliśmy o tym w ostatnim artykule. Jednak nie każdy wodór jest taki sam. Dzisiaj przybliżymy Państwu jego klasyfikację.

1️⃣ Szary – otrzymywany z paliw kopalnianych w procesie reformingu parowego lub zgazowania węgla. Duża emisyjność – nawet 9 kg CO2 na 1 kg produktu.

2️⃣ Niebieski – otrzymywany z nieodnawialnych źródeł – zmniejszona emisja poprzez wychwyt CO2 i efektywną dystrybucję.

3️⃣ Zielony – otrzymywany w procesie wykorzystującym energię z #OZE, czyli ze źródeł nieobarczonych emisją #CO2.

4️⃣ Różowy – otrzymywany z wykorzystaniem energetyki jądrowej jako źródło prądu lub ciepła. Niska emisyjność przy jednoczesnych niskich kosztach produkcji. To najtańsza metoda pozyskania.

5️⃣ Turkusowy – niskoemisyjny otrzymywany w procesie pirolizy metalu lub odpadowych tworzyw sztucznych.

▶️ Interesuje Cię temat technologii wodorowych? Zachęcamy do lektury artkułu na stronie ASE – Grupa Technologiczna ASE 👇
https://lnkd.in/dmNbKN5A
_____
[ENG]
⚛️ #Hydrogen is the future, we wrote about it in our last article. However, not all hydrogen is the same. Today we will introduce you to its classification.

1️⃣ Gray – obtained from fossil fuels by steam reforming or coal gasification. High emissivity – even 9 kg of CO2 per 1 kg of product.

2️⃣ Blue – obtained from non-renewable sources – reduced emissions through CO2 capture and efficient distribution.

3️⃣ Green – obtained in the process that uses energy from #OZE, i.e. from sources not burdened with #CO2 emissions.

4️⃣ Pink – Obtained using nuclear power as a source of electricity or heat. Low emissivity with low production costs at the same time. This is the cheapest method of acquisition.

5️⃣ Turquoise – low emission obtained in the process of pyrolysis of metal or waste plastics.

▶ ️ Are you interested in the topic of hydrogen technologies? We encourage you to read the article on the ASE – Grupa Technologiczna ASE 👇 website
https://lnkd.in/dmNbKN5A
___
#GrupaTechnologicznaASE #LiderZmian #doradztwotechiniczne #doradztwosrodowiskowe