Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (BSSC) odnosi sukcesy

Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (BSSC) odnosi sukcesy

The Baltic Sea and Space Cluster (known internationally as the Baltic Sea & Space Cluster – BSSC) transformed into a hub cluster after the incubation period. Hubs focus on the implementation of joint business projects, including those financed from the Horizon programs, Norwegian funds and those implemented under Interreg programs.

The cluster develops in the Pentagon Helix formula. The cluster organizes the transfer of knowledge between science and business, supports local governments and administration initiatives, and develops investor relations. The activity of the cluster is characterized by a holistic, integrative and global approach, placing the activity of maritime industries in the economy 4.0. The cluster initiates digitization and a green deal in the maritime and space industries. The cluster promotes the use of ICT and AI tools as well as space technologies as well as IoT, VR and machine learning in maritime transport and ports.

Coraz więcej tworzonych w Polsce klastrów odnosi duże sukcesy. Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (BSSC) jest tego dobrym przykładem. Co jest receptą na skuteczne działanie? Komentuje prof. em. UMG dr. hab. Marek Grzybowski, prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, szef zespołu BSSC ds. inteligentnych specjalizacji.

Po okresie inkubacji Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (na rynku międzynarodowym znany dobrze jako Baltic Sea & Space Cluster – BSSC) przekształcił się w klaster hubów. Huby skoncentrowane są na realizacji wspólnych projektów biznesowych, w tym finansowanych z programów Horyzont, funduszy norweskich oraz realizowanych w ramach programów Interreg.

Klaster rozwija się w formule Pentagon Helix, integrując transfer wiedzy między nauką i biznesem, wspierając inicjatywy społeczne, samorządów i administracji, rozwijając relacje inwestorskie. Działalność klastra charakteryzuje podejście holistyczne, integracyjne i globalne, wpisujące aktywność przemysłów morskich w gospodarkę 4.0 z dużym ładunkiem systemów i narzędzi ICT oraz technologii kosmicznych.

Udział w projektach międzynarodowych GALATEA, ZEVInnovation, INTERMARE oraz rozszerzenie obszarów aktywności klastra o technologie kosmiczne było trafioną decyzją członków klastra, a zorganizowane przez Klaster i Komitet Nauk Kosmicznych PAN konferencje przyczyniły się do integracji młodych naukowców i przedstawicieli startupów, praktyków i środowiska naukowego Regionu Morza Bałtyckiego.

Klaster aktywnie działa w rozwoju inteligentnych specjalizacji. Jest aktywny w KIS: Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy. Na pomorzu uczestniczy w ISP1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne; specjalizacja „morska”, w skład której wchodzą: budowa statków i offshore (np. stawianie na morzu m.in. elektrowni wiatrowych), logistyka w portach i na ich zapleczu, wykorzystanie biologicznych zasobów morza, a także ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie.

Podczas spotkań projektowych Klastra dyskutuje się już nie na poziomie prezesów firm, ale w gronie ekspertów posiadających doświadczenia i kompetencje w tworzeniu nowych rozwiązań rynkowych, produktów i usług o wysokim potencjale innowacyjności. Naszym celem jest wypracowanie wspólnych projektów zapewniających wykorzystanie potencjału naszych hubów do wzmocnienia na rynku firm polskiej gospodarki morskiej. Spotkania mają na celu integrację kompetencji i wiedzy z różnych dziedzin. Chodzi o to, by oferować na rynku kompletny produkt, wsparty wiedzą z zakresu informatyki, nowych paliw i źródeł energii, a także wiedzą prawniczą, finansową i marketingową na najwyższym poziomie.

Chcemy nasz potencjał projektowy i produkcyjny przekształcić w konkretny biznes. Huby mają za zadanie wzajemnie się wspierać wiedzą i uzupełniać kompetencjami oraz wspólnie promować na rynku międzynarodowym. Członkowie Klastra posiadają kompetencje, które są wysoko oceniane w światowej gospodarce morskiej.

W czasie spotkań rozmowy ekspertów koncentrują się na potencjale firm i możliwościach współpracy. Chodzi o to, by wykorzystać popyt na nową wiedzę w rozwijających się przemysłach morskich, w tym dynamicznie rosnącym popycie na technologie informatyczne, wykorzystanie paliw alternatywnych, działań na rzecz ochrony środowiska, rozwoju energetyki pozyskującej prąd ze źródeł ekologicznych, edukacji dla potrzeb rozwijających się nowych przemysłów morskich.

Dobór członków do klastra i hubów nie jest przypadkowy

Udział w projekcie Galatea pomaga naszym małym i średnim firmom w pozyskaniu środków na rozwój i umiędzynarodowieniu polskich produktów i usług. Pozyskane w projekcie Galatea środki wraz z partnerami zagranicznymi nasze firmy wykorzystują do opracowania systemów, które mogą być wykorzystane w logistyce morskiej, transporcie i portach morskich.

W hubie ICT &AI Klastra BSSC działają również Centrum Nowych Kompetencji (CNK) oraz Flint Systems. Ta ostatnia firma produkuje różnego typu symulatory wykorzystujące VR, a jeden z tych systemów użytkuje Centrum Nowych Kompetencji (CNK). Dzięki narzędziom opracowanym przez Flint Systems, CNK prowadzi na światowym poziomie kursy i szkolenia dla branży portowej, budowlanej, logistycznej, transportowej, offshore. Są to kursy wykorzystujące technologie VR+AR.

Kompleksowe rozwiązania

Również hub statków zeroemisyjnych to efekt projektu międzynarodowego realizowanego przez klaster BSSC. HUB ZEV Innvation rozwinął się jako wsparcie i kontynuacja projektu realizowanego przez BSSC wraz z partnerami z Norwegii i Chorwacji. Jego koordynatorem jest Jacek Milewski, dyrektor finansowy i członek zarządu Crist, a w skład wchodzą polskie firmy mające wiedzę i potencjał w projektowaniu i produkcji urządzeń do tego typu jednostek.

Ale to nie wszystko, bo oprócz projektowania statków bezemisyjnych jesteśmy również w stanie projektować i budować instalacje do ich zasilania z lądu. Członkowie Bałtyckiego Klastra Morskiego mogą się włączyć w konstruowanie układów lądowych zapewniających magazynowanie energii lub paliw alternatywnych i zasilanie statków elektrycznych energią z lądu lub bunkrowanie paliwami alternatywnymi.

Huby wzajemnie się wspierają

Cenną inicjatywą jest chęć włączenia się do działania w Hubie ZEV oraz Hubie wodorowym firmy TSG Solutions Polska. TSG Solutions posiada doświadczenie w budowie stacji paliw, które można wykorzystać również w praktyce morskiej. To firma, która na bieżąco współpracuje z innym członkiem BSSC, Grupą Technologiczną ASE, która może budować magazyny energii na statki i urządzenia stacjonarne.