45 lat Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni

45 lat Kapitanów Żeglugi Wielkiej Fotoalbum

W sobotę 11 czerwca 2022 r. na pokładzie statku-muzeum „Dar Pomorza” odbyły się oficjalne obchody jubileuszu 45-lecia Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. pod przewodnictwem ojca Edwarda Pracza, Duszpasterza Ludzi Morza i jednocześnie kapelana Stowarzyszenia, a o oprawę eucharystii zadbał duet ukraińskich muzyków. Po uroczystej mszy św. kapitanowie oraz zaproszeni goście, w części dziobowej żaglowca pozowali do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

Kilka minut po 19.00 rozpoczęła się uroczystość, której funkcję moderatora pełnił Aleksander Gosk – honorowy członek Stowarzyszenia. Po przywitaniu przybyłych gości, głos zabrał przewodniczący Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Królikowski. O powstaniu i pierwszych latach działalności Stowarzyszenia opowiedzieli jego twórcy: kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki – Przewodniczący Konwentu Morskiego; prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda – były rektor Uniwersytetu Morskiego oraz kpt. ż.w. Leszek Górecki – pierwszy przewodniczący Stowarzyszenia.

Kolejnym punktem spotkania była ceremonia przyjęcia do Stowarzyszenia honorowych członków. Podczas jubileuszowej uroczystości do grona honorowych członków zostały przyjęte: prof. Dorota Pyć – Kierownik Katedry Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Małgorzata Sokołowska – pisarka, kronikarz Gdyni, redaktor naczelna Uniwersyteckiego Kuriera Morskiego. Po krótkiej laudacji, zgodnie ze zwyczajem, Paniom zostały nałożone kapitańskie czapki.

Na ręce Przewodniczącego oraz Rady Głównej Stowarzyszenia wpłynęło wiele gratulacji oraz życzeń od przybyłych gości z okazji tego pięknego jubileuszu. Słowa uznania skierowali m.in. Związek Piłsudczyków RP, Liga Morska i Rzeczna, Władze Miasta Gdyni, Przedstawiciel Parlamentu RP, Bractwo Kurkowe oraz przewodniczący stowarzyszeń morskich.

W imieniu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jubileuszowe życzenia złożył JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, jednocześnie dziękując za bardzo dobrą współpracę Stowarzyszenia z Uniwersytetem. Korzystając z okazji JM Rektor pogratulował oraz wręczył astrolabium – symbol nauki i wiedzy, ojcu Edwardowi Praczowi z okazji obrony pracy doktorskiej na Uniwersytecie Papieskim św. Jana Pawła II w Krakowie.

Ostatnim punktem jubileuszu było wodowanie trzeciego tomu książki „Falami Pisane 3. Wspomnienia Kapitanów” pod redakcją Haliny Rudko. Prezentacji książki dokonał wydawca Cezary Spigarski, a symbolicznego wodowania podjęła się matka chrzestna prof. Dorota Pyć.

Warto wspomnieć, że członkami Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej jest wielu pracowników i absolwentów naszej uczelni, m.in. JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz dr hab. inż. Grzegorz Rutkowski – członek Rady Głównej Stowarzyszenia w obecnej kadencji.

Michał Kołodziejczak

Zdjęcia: Cezary Spigarski