X Kongres Morski – CTO, NAUTA, ZMP GDYNIA w Panelu Potencjał współpracy Armatorów i Stoczni

Potencjał współpracy Armatorów i Stoczni oraz nowe wyzwania technologiczne były tematem przewodnim jednego z paneli 10 Międzynarodowego Kongresu Morskiego.

Ograniczenie emisji CO2 w transporcie morskim to jedno z działań, które umożliwi realizację priorytetów pakietu klimatycznego Fit for 55.
Armatorzy poszukują coraz to nowszych rozwiązań technologicznych, umożliwiających osiągnięcie neutralności pod względem produkcji gazów cieplarnianych.

Jak pakiet Fit for 55 wpłynie na branżę morską?
Dlaczego wprowadzane są regulacje dotyczące ograniczania emisji CO2?
Jakie alternatywne napędy mogą mieć zastosowanie na statkach?
Czy aktualnie opracowywane są technologie zamienne?

Na te oraz inne pytania odpowiadał Prezes Zarządu CTO S.A. Lech Grycner wraz z:

✔️Monika Kozakiewicz, Prezes Zarządu, NAUTA Shiprepair Yard S.A.

✔️Marek Opowicz, Prezes Zarządu, Stocznia Szczecińska “Wulkan” sp. z o.o.

✔️Radosław Sochanowski, Dyrektor Zarządzający, Kongsberg Maritime Poland

✔️Grzegorz Strzelczyk, MBA, Prezes Zarządu, LOTOS Petrobaltic S.A.

✔️Andrzej Wróblewski, Dyrektor Naczelny, PŻM – Polska Żegluga Morska / POLSTEAM – Polish Steamship Company

✔️Maciej Bąk, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami, Port of Gdynia Authority S.A.

✔️Jarosław Kotarski, Dyrektor Oddziału, Unity Line

✔️Krzysztof Zaremba, Prezes Zarządu, MSR Gryfia S.A.

✔️Bogdan Szczęsny, Dyrektor Techniczny, Grupy Euroafrica


The potential for cooperation between Shipowners and Shipyards and new technological challenges was the theme of one of the panels of the 10th International Maritime Congress.

Reducing CO2 emissions in maritime transport is one of the measures that will enable the priorities of the Fit for 55 climate package.
Shipowners are looking for newer and newer technological solutions to achieve greenhouse gas production neutrality.

🤔How will the Fit for 55 package affect the maritime industry?
🤔Why are regulations being introduced to reduce CO2 emissions?
🤔What alternative propulsion systems can be used on ships?
🤔Are replacement technologies currently being developed?

źródło: CTO, #kongresmorski