LogMare – Świnoujście – Kopenhaga – 16 – 18 października 2023

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
oraz
STOWARZYSZENIE RUCH WSPÓLNOT OBRONNYCH
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji „LogMare 2023”
MIEJSCE KONFERENCJI
CZĘŚĆ I – 16.10.2023 r. ŚWINOUJŚCIE (8 Flotylla Obrony Wybrzeża)
CZĘŚĆ II – 16-18.10.2023 r. PROM POLFERRIES- KOPENHAGA (18.10.2023 r. godz. 7.00 – zejście na ląd w Świnoujściu)

Komitet Naukowy

Przewodniczący: kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK, prof. AMW

Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Andrzej BURSZTYŃSKI, prof. AMW

Sekretarz naukowy: kmdr por. dr Jerzy KUPIŃSKI, AMW

Członkowie:

kadm. prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT, AMW
dr hab. inż. Jarosław TESKA, prof. AMW
prof. zw. dr hab. Krzysztof FICOŃ, AMW
prof. zw. dr hab. Andrzej MAKOWSKI, AMW
prof. zw. dr hab. Mariusz ZIELIŃSKI, AMW
prof. dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI, WAT
płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT
dr hab. Mieczysław PAWLISIAK, prof. WAT
dr hab. Sławomir BYŁEŃ, prof. WAT
dr hab. Krzysztof LIGĘZA, prof. AMW
dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI, prof. AMW
dr hab. Stanisław ZARYCHTA, prof. AMW
płk prof. dr hab. Tomasz JAŁOWIEC, ASzWoj
prof. dr hab. Wojciech NYSZK, ASzWoj
dr hab. inż. Stanisław SMYK, prof. ASzWoj
płk dr hab. Marek BODZIANY, prof. AWL
dr hab. Maciej STAJNIAK, prof. WSL, Poznań
płk dr Dariusz GRALA, ASzWoj
kmdr por. dr Wojciech SOKOŁOWSKI, AMW
dr Anna MRÓZ-JAGIEŁŁO, SRWO
dr Anna OSOWSKA-REMBECKA, SRWO

CEL KONFERENCJI
Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń
związanych z interdyscyplinarnym charakterem sektora
transportu, spedycji i logistyki morskiej w zakresie:
innowacyjności, finansowania, informatyzacji, organizacji
procesów oraz zarządzania infrastrukturą logistyczną.
TEMATYKA KONFERENCJI
– bezpieczeństwo procesów logistycznych;
– systemy, polityka i procedury w gospodarce i logistyce morskiej;
– wpływ gospodarki i logistyki morskiej na rozwój regionów;
– bezpieczeństwo łańcuchów dostaw;
– infrastruktura w gospodarce i logistyce morskiej;
– morskie kanały transportowe;
– bezpieczeństwo i realizacja projektów inwestycyjnych odnawialnych źródeł energii,
– modelowanie intermodalnych i multimodalnych łańcuchów transportowych;
– transport towarów niebezpiecznych w intermodalnych i multimodalnych łańcuchach transportowych;
– wsparcie logistyczne sił morskich w działaniach na morzu;
– logistyczne zabezpieczenie misji i operacji narodowych i wielonarodowych;
– komplementarność usług logistycznych pomiędzy sferą wojskową i cywilną;
– zrównoważony rozwój i wyzwania dla nowoczesnej logistyki;
– ocena efektywności morskich procesów logistycznych i transportowych.

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca: kmdr ppor. Marzena FLORCZYK-ŻÓŁTOWSKA

Członkowie: dr Anna MRÓZ-JAGIEŁŁO, dr Anna MILER, kpt. mar. Marek BIELAWSKI, mgr Marek WICZKOWSKI
Kontakt: e-mail: logmare@amw.gdynia.pl; tel. 791 922 441

Rejestracja AMW LOGMARE 2020