103 Święto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Podniesienie bandery Polskiej Marynarki Handlowej

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godzinie 8:00 rano tradycyjnym, uroczystym podniesieniem bandery. Ta najstarsza tradycja w Uczelni została zapoczątkowana 103. lata temu w Tczewie, kiedy to młodzi ludzie, często uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej, dla zainaugurowania działalności Szkoły Morskiej, podnieśli na budynku polską banderę, ponieważ Szkoła nie dysponowała jeszcze żadnym statkiem.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzanie sztandaru Uczelni oraz biało-czerwonej bandery w towarzystwie Kompanii Reprezentacyjnej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Punktualnie o 8:00 rano, kilka chwil po grudniowym wschodzie słońca, na pochyłym maszcie gmachu głównego Uczelni, w takt „Mazurka Dąbrowskiego” została podniesiona bandera Polskiej Marynarki Handlowej.

Podczas uroczystości odbyła się także ceremonia przekazania proporca Kompanii Reprezentacyjnej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Po odczytaniu Zarządzenia Rektora UMG, JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit zaprezentował oraz  przekazał proporzec indentyfikacyjny na ręce pocztu proporcowego.

Poranna uroczystość zakończyła się defiladą Kompanii Reprezentacyjnej w towarzystwie Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Godzina 9:00                          
Uroczysta msza św.

Tradycją Święta Szkoły Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest uroczysta msza św. odprawiana w intencji pracowników, studentów, doktorantów oraz absolwentów Uczelni w Kościele Portowym pw. MBNP i św. Piotra Rybaka przy ulicy Portowej 2 w Gdyni.

Koncelebrowanej mszy św., która rozpoczęła się o godzinie 9:00, przewodniczył Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej Jego Ekscelencja dr Wiesław Szlachetka, a koncelebransem był Archidiecezjalny Duszpasterz Ludzi Morza, Kapelan Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Ojciec dr Edward Pracz.

O uroczystą oprawę mszy św. zadbał Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Kompania Reprezentacyjna UMG.

 

Godzina 11:00
Uroczyste Posiedzenie Senatu UMG

Kolejne wydarzenia Święta Szkoły odbywały się w gmachu głównym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej. O godzinie 11:00  w Auli im. T. Meissnera odbyło się uroczyste otwarte posiedzenie Senatu UMG, w którym uczestniczyli członkowie Senatu, przedstawiciele Rady Uczelni i zaproszeni goście.

JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, po powitaniu uczestników wydarzenia oraz zaproszonych gości, wygłosił okolicznościowe przemówienie.

JM Rektor prof. Adam Weintrit zwrócił uwagę słuchaczy na długą historię i misję Uniwersytetu:

103 lata temu w Tczewie uroczyście podniesiono biało-czerwoną banderę na gmachu Szkoły Morskiej. 8 grudnia to dzień wyjątkowy dla nas i całego szkolnictwa morskiego w Polsce. Tak jak nasza fregata szkolna „Dar Młodzieży” jest kontynuatorem tradycji żaglowca „Lwów”, a później „Daru Pomorza”, tak my, jako społeczność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, mamy ten przywilej i zaszczyt pielęgnować oraz kontynuować misję, którą rozpoczęli wykładowcy i studenci w Tczewie, jednym słowem pionierzy Polski Morskiej Handlowej.

Podkreślając istotę pielęgnowania tradycji, która jest niczym innym jak międzypokoleniowym pomostem między przeszłością, a teraźniejszością, JM Rektor przywołał tegoroczny rejs „Daru Młodzieży”, który uczcił przekroczenie równika w 1923 roku przez pierwszy statek pod biało-czerwoną banderą – szkolny statek „Lwów” w rejsie szkoleniowym do Brazylii:

28 września br. dowodzony przez komendanta kpt. ż.w. Rafała Szymańskiego „Dar Młodzieży” ze studentami II roku Wydziału Nawigacyjnego na pokładzie, około 200 mil od wybrzeży Brazylii pokonał równoleżnik „zero”, oddając hołd „kolebce nawigatorów” – bo taki przydomek nosił „Lwów” – nasz pierwszy statek szkolny.

JM Rektor podsumował sukcesy pracowników Uczelni i wydarzenia mijającego roku, w tym niemal już ukończone inwestycje – Centrum Offshore UMG oraz Centrum Sportu i Rekreacji. Z dumą przedstawił uhonorowanego tytułem doktora honoris causa UMG profesora Hansa Rummla z Hochschule Bremerhaven oraz zapowiedział wręczenie kolejnego dyplomu prof. Bradfordowi Parkinsonowi ze Stanford University, nazywanemu „ojcem Globalnego Systemu Nawigacyjnego GPS”. Mówiąc o tytułach, JM Rektor złożył gratulacje naukowcom, którzy w tym roku otrzymali nominacje profesorskie – profesorowi Krzysztofowi Czaplewskiemu oraz profesorowi Ireneuszowi Czarnowskiemu.

Jako kolejne wyzwanie stojące przez Uczelnią JM Rektor wskazał żeglugę autonomiczną:

Dzisiaj stoimy przed kolejnym wyzwaniem i kolejnym celem do osiągnięcia. Tym razem jest nim żegluga autonomiczna. Pierwsze morskie autonomiczne statki nawodne MASS (Maritime Autonomous Surface Ship) już pływają, natomiast wyzwaniem przyszłości jest żegluga autonomiczna, czyli zagadnienie znacznie szersze, wymagające międzynarodowej standaryzacji w kontekście nie tylko technologicznym, ale także – a może przede wszystkim – prawnym, z uwzględnieniem oczywiście czynnika ekonomicznego, ekologicznego i bezpieczeństwa na morzu – umożliwiając swobodne poruszanie się statków autonomicznych na wodach całego świata.

Kończąc swoje wystąpienie, JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w Adam Weintrit zwrócił się z podziękowaniami do zaproszonych na uroczystość pracowników Uczelni:

Raz jeszcze gratuluję wszystkim, którzy zostaną za chwilę uhonorowani, odznaczeni i nagrodzeni. Dziękuję za Wasze wsparcie i wielkie zaangażowanie. Wspólnie możemy dokonać rzeczy wielkich. Życzę Państwu dalszych sukcesów!

W dalszej części uroczystości głos zabrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski, który z dumą zaprezentował Krzyż Zasługi Związku Piłsudczyków, którym został odznaczony w Bazylice Mniejszej Najświętszej Marii Panny Królowej Polski przy ulicy Armii Krajowej w Gdyni, a które to odznaczenie otrzymał z rąk byłego Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr. kpt. ż.w. Daniela Dudy, doktora honoris causa Uczelni oraz komendanta „Daru Młodzieży” kpt. Ireneusza Lewandowskiego.

Minister Grzegorz Witkowski zwrócił uwagę na najbliższą przyszłość i wyzwania stojące przez Uniwersytetem:

Uniwersytet Morski w Gdyni to – oprócz tradycji, o której pięknie mówił Jego Magnificencja Rektor – również ludzie, historia, dorobek i przyszłość. Ta przyszłość rysuje się przed Państwem bardzo pięknie i bardzo szeroko. To, co najważniejsze, jest przed Państwem. Tym, co dzięki rządowym funduszom udało się już dokonać, są inwestycje, o których mówił JM Rektor, a przede wszystkim Centrum Offshore Wind. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie i bardzo duży skok cywilizacyjny. Inwestycja, która będzie kształcić kadry, ponieważ polskie porty po raz kolejny zanotują w tym roku gigantyczne rekordy ponad 130 milionów ton przeładowanych towarów. Na tej sali nie muszę nikogo przekonywać, że to jest wynik absolwentów między innymi Uniwersytetu Morskiego. Prosimy o więcej, ponieważ są to realne pieniądze do budżetu państwa, ale też jest to ogromne doświadczenie, które zdobywa biznes, zdobywa rynek i jest to również coś, czym możemy się pochwalić na świecie. Centrum Offshore Wind, które będzie kształciło kadry na rzecz energetyki wiatrowej na morzu jest tym, czego państwo polskie, biznes i rynek potrzebują.

Swoje wystąpienie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski zakończył podziękowaniem i gratulacjami:

Wszystkim dziękuję, gratuluję i życzę kolejnego roku sukcesów dydaktycznych, wyników badań naukowych, publikacji. Bardzo dziękuję.

Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród i odznaczeń.

Więcej: UMG