IO PAN SOPOT – Inauguracja Projektu MUNIMAP

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na Sesję Plenarną i Konferencję Prasową z okazji inauguracji projektu „MUNIMAP: Baltic Sea Munition Remediation Roadmap”, finansowanego ze środków programy INTERREG Region Morza Bałtyckiego.
Państwa obecność na tym wydarzeniu znacząco przyczyni się do dyskusji i rozpowszechnienia wiedzy na
temat istotnej kwestii broni chemicznej i amunicji zatopionej w Bałtyku.
Wydarzenie odbędzie się 21 lutego 2024 roku w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IOPAN) przy ulicy Powstańców Warszawy 55 w Sopocie.

Harmonogram Wydarzenia:
13:30 – 14:00: Konferencja Prasowa: Jak radzić sobie z bronią chemiczną i amunicją zatopioną w Bałtyku
14:00 – 16:00: Sesja Plenarna Inauguracyjna
Najważniejsze punkty Sesji Plenarnej:
▪ Prof. Jacek Bełdowski, IOPAN, lider projektu: Wprowadzenie do projektu MUNIMAP
▪ Prof. Stanisław Pawlak, Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza: Zatopiona amunicja a prawo morza
▪ Amb. Grzegorz Poznański, Sekretarz Generalny Rady Państw Morza Bałtyckiego
▪ Amb. Krzysztof Paturej, Prezes International Centre for Chemical Safety and Security (ICCSS): Problem
amunicji zatopionej w Morzu Bałtyckim – Podejście Wielowymiarowe
▪ Pani Louise Floman, Koordynator Obszaru Polityki Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
▪ Oświadczenia zaproszonych gości i dyskusja.

O projekcie MUNIMAP
Historyczne zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego zarówno bronią chemiczną, jak i amunicją konwencjonalną, stanowi poważne zagrożenie dla ekosystemu morskiego i utrudnienie dla gospodarki morskiej. Władze odpowiedzialne za zarządzanie obszarami morskimi napotykają wiele trudności w zakresie remediacji amunicji. Działają nie tylko w niejasnym środowisku prawnym, często nie posiadając zasobów oficjalnego mandatu do radzenia sobie z problemem. Istnieje również wiele niepewności co do tego, jak podejść do problemu praktycznymi środkami bez szkodzenia ludziom i środowisku.
Pomimo licznych działań podejmowanych w tej kwestii w ciągu ostatnich lat, w tym także dzięki naszym
wcześniejszym projektom INTERREG, debaty na szczeblu krajowym znajdują się na bardzo różnych etapach.
Projekt MUNIMAP przyspieszy i skoordynuje te procesy, ustanawiając modułową, personalizowaną mapę drogową w kierunku remediacji amunicji w Bałtyku. Jej elementy, takie jak proponowane rozwiązania polityczne, rozwiązania IT do identyfikacji priorytetowych obszarów działań, strategia monitorowania oraz innowacyjne, kosztooszczędne i przyjazne dla środowiska metody remediacji, będą opracowywane i oceniane wraz z ich grupami docelowymi.
Międzynarodowe i wielostronne partnerstwo MUNIMAP to bliska współpraca naukowców, administracji
i praktyków zajmujących się zarządzaniem amunicją morską w Regionie Morza Bałtyckiego z Danii, Niemiec, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski, Norwegii, Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) oraz HELCOM. Duża część tego wielodyscyplinarnego zespołu ma doświadczenie z wcześniejszych projektów związanych z amunicją podwodną, ale są też nowicjusze reprezentujący przemysł offshore czy organizacje międzynarodowe. Projekt MUNIMAP dostarczy politycznych i prawnych wytycznych, w tym przeglądu i aktualizacji w kwestiach dotyczących własności, odpowiedzialności i zarządzania zatopioną amunicją.

Potwierdzenie swojego uczestnictwa w spotkaniu do środy, 14 lutego. Registration_MUNIMAP_Plenary_Session