Informatyka o profilu praktycznym – studenci oczekują na praktyki u przedsiębiorców

Studenci pierwszego stopnia, 3 roku kierunku Informatyka o profilu praktycznym oczekują na wsparcie przedsiębiorców i możliwość odbycia 4,5 miesięcznej praktyki zawodowej.

Chcielibyśmy przekazać studentom Waszą ofertę dotyczącą praktyk zawodowych i zainicjować Waszą z nimi współpracę. Mogą wesprzeć prowadzoną przez Was działalność na wielu płaszczyznach.
W ramach praktyk mogą realizować zadania w obszarach takich jak na przykład:
– tworzenie nowych aplikacji i narzędzi firmy,
– rozwój i utrzymanie istniejących aplikacji i systemów,
– przetwarzanie, przygotowanie i analiza danych,
– testowanie aplikacji i procesów,
– instalacja i wdrażanie oprogramowania,
– tworzenie dokumentacji technicznej,

– ​konsultacje w zakresie narzędzi informatycznych.

Studia na Wydziale Matematyki, Fizyki, Informatyki na kierunku INFORMATYKA O PROFILU PRAKTYCZNYM są projektem nowym i unikalnym.

W pracach nad programem studiów zaangażowane były firmy z branży IT, takie jak Kainos Polska,  Jit Team,  PGS Software, Aspire Systems Poland, StateStreet Poland, LPP, Atena czy Intel. Celem studiów jest kształcenie uniwersalnie wykształconych informatyków ze szczególnym naciskiem położonym na rozwój kompetencji programistycznych. Studenci poznają współczesne języki programowania (takie Python, Scala, JavaScript, Java i techniki programowania funkcyjnego i obiektowego. Uczą się wytwarzać oprogramowanie zarówno po stronie serwerowej (backend) jak i klienckiej (frontend) także poprzez wykorzystanie wybranych frameworków takich jak Spring, Akka czy React. Na kierunku oferowana jest specjalność: Programista aplikacji webowych.

Co wyróżnia ten kierunek?

Pracodawcy branży IT aktywnie uczestniczą w procesie kształcenia, prowadzą wybrane zajęcia obowiązkowe (na przykład Współczesne Zastosowania Informatyki wspólnie z firmą Jit Team, Zarządzanie projektem informatycznym – wspólnie z firmą Kainos) a także opracowują i prowadzą przedmioty fakultatywne (na przykład firma Scalac).

Najbliższa tura praktyk przewidziana jest w nadchodzącym semestrze letnim, tj. w okresie luty – sierpień br.

Firmy i podmioty zainteresowane przyjęciem naszych studentów na praktyki prosimy o jak najszybszy kontakt mailowy (jeśli to możliwe, do 9 lutego br.) z Zastępcą dyrektora Instytutu Informatyki, dr. Jakubem Neumannem, prof. UG. [jakub.neumann@ug.edu.pl].

W razie wątpliwości Profesor Neumann chętnie odpowie na Państwa pytania.

Informatyka praktyczna okiem Aleksandra Wardyna | Opinia studenta Uniwersytetu Gdańskiego