News

UMG gospodarzem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP

Uniwersytet Morski w Gdyni w dniach 21-23 października 2021 był gospodarzem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP.

Podczas Zgromadzenia Plenarnego zostaną wybrani członkowie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – organu przedstawicielskiego nauki i szkolnictwa wyższego, który między innymi wyraża opinie, ocenia akty prawne przygotowane przez ministerstwo edukacji i nauki. Tematem przewodnim Konferencji były najważniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania uczelni w Polsce i planów finansowych MEiN, takie jak: prognozy i decyzje budżetowe MEiN na rok akademicki 2021/2022, ewaluacja jakości działalności naukowej, powrót do kształcenia w siedzibach uczelni.

W dniu 22 października 2021 r. w Sali Senatu UMG odbył się briefing prasowy, w związku z obradami Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego KRASP, których Uniwersytet Morski w Gdyni był gospodarzem. Tematem briefingu były prognozy i decyzje budżetowe MEiN na rok akademicki 2021/2022, ewaluacja jakości działalności naukowej, jak również kwestie powrotu do kształcenia w siedzibach uczelni w kontekście pandemii Covid-19.

Rzecznik KRASP prof. dr hab. Wiesław Banyś oraz Przewodniczący KRASP prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk omówili najważniejsze problemy związane ze zmianami w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” w kontekście usprawniania funkcjonowania uczelni wyższych, w tym kwestii nadawania stopnia naukowego doktora, gdy w wyniku ewaluacji uczelnie tracą możliwość doktoryzowania. Podczas briefingu przywoływany był art. 383 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” dotyczący reguł finansowania uczelni wyższych oraz poruszona tematyka subwencji przyznawanych na szkolnictwo wyższe i naukę w Polsce w porównaniu ze średnimi europejskimi.

Ostatnią omawianą kwestią była sytuacja nauczania w szkołach wyższych w kontekście trwającej pandemii oraz planowanej wśród studentów akcji „Szczepimy się – ufamy nauce”. Zwrócono uwagę, że ponad 90 proc. pracowników uczelni wyższych jest już zaszczepionych, a studenci chętnie poddają się szczepieniom przeciw Covid-19. Środowisko akademickie jest technicznie przygotowane do prowadzenia zajęć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i hybrydowym, jak to odbywa się obecnie, ale w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją – również do sprawnego przejścia na tryb zdalny, o czym decyzję podejmują indywidualnie rektorzy poszczególnych uczelni.

W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej; prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada – wiceprzewodniczący KRASP, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;  prof. dr hab. Wiesław Banyś – rzecznik KRASP, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2008-2016, Przewodniczący KRASP w latach 2012-2016; prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, gospodarza posiedzenia KRASP.

 

© Copyright - BSSC.PL