COVID-19 Global Port Restrictions Map  

IMO current information, including crew change and the contact details for our inspectors.

IMO current information, including crew change and the contact details for our inspectors.

 

 More: https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-cases-world-map/

 A map showing the effect of Covid-19 restrictions

BSSC ANTI-COVID-19

https://glosgdyni.eu/klaster-na-pandemie-anty-covid-19-klastrowa-tarcza-antykryzysowa/

BSSC  TARCZA ANTYKRYZOWA – POMAGAMY LUDZIOM I BIZNESOWI GOSPODARKI MORSKIEJ

BSSC ANTI-CRISIS SHIELD – WE HELP MARITIME ECONOMY PEOPLE AND BUSINESS

Wyślij mail z pytaniem (Send mail for help): contac(at)bssc.pl; Marek Grzybowski, tel.>505050179

OFERTA DLA – AN OFFER FOR:

  • BIZNESU, UCZELNI, ADMINISTRACJI, SPOŁECZNOŚCI I WSZYSTKICH POTRZEBUJĄCYCH
  • BUSINESS, UNIVERSITIES, ADMINISTRATION, COMMUNITIES AND ALL NEEDS
  • PORTOWCÓW, MARYNARZY, STOCZNIOWCÓW, SPEDYTORÓW I WSZYSTKICH POTRZEBUJĄCYCH

Port of Gdansk is fully operational! Marketing and Communications Department, Port of Gdansk , Phone: (+48) 58 737 99 00

Port of Gdynia is fully operational! Dyrektor Ds. Marketingu I Współpracy Z Zagranicą, Port of Gdynia, Tel.: (+48) 885-115-950

Pomoc Prawna (Law Support) – mecenas Zbigniew Jaś, prezes Międzynarodowego Sąd Arbitrażowego przy KIGM

Mediacje (Mediation) – Barabra Matysiak, Mediator sądowy Sadu Okręgowego w Gdańsku i Warszawie, sprawy gospodarcze, cywilne, rodzinne

Bezpieczeństwo, zarządzanie, identyfikacja ryzyk (Security & Safety) – Zdzisław Długosz, dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem

Szkolenia zawodowe marynarzy, certyfikaty (Professional training of seafarers, certificates) – Kpt. ż.w. Alfred Naskręt, Szkoła Morska w Gdyni; naskret@morska.edu.pl

COVID-19 – Oznakowanie, ochrona osób (Safety and Personal Protection  Signs) – Emilia Leszczyńska, A-SPEinfo@a-spe.com

Remonty statków (Ship Repairs) – Wieslaw Badura, Commercial Director, NAUTA Shiprepair Yard S.A., Mobile: +48 600 496 397; Phone: +48 58 621 21 48, w.badura@nauta.pl

Produkcja konstrukcji morskich i lądowych (production of marine and land constructions) – Maciej Lisowski, Dyrektor Handlowy, CRIST S.A. E -Mail: maciej.lisowski@crist.com.pl; Mobile: (+48) 668 095 393

Obróbka metali (Metalworking) – Eliza Gazdowska, Marketing, P S METALWORKING, partner-ship-poland.com; E-mail: office@partner-ship-poland.com

Zdalne – próby i odbiory zasilacza hydraulicznego (Remotely – tests and factory tests of the hydraulic power pack), Anna Bartos, HYDROMEGA, Supply and Logistics Department;  anna.bartos@hydromega.com.pl

Bezpieczeństwo przemysłowe i technologiczne (Industrial and Technological Security) – Grzegorz Czesnowski, Dyrektor Zarządzający Grupa ASE, g.czesnowski@grupaase.com.pl; aseatex.com.pl/webinary

#projektujwdomu (#design_at_home_CAD); szkolenia (training) CAD/CAM/CAE/PLMCador Consulting support@cador.pl

Monitoring jakości powietrza i natężenia hałasu (Air pollution and noise monitoring) – Marta Wenta, Data Scientist & Product Manager, SeaData, Tel. +48 504 756 409; mwenta@seadata.pl

Eksport i finansowanie z UE (Exports and EU co-financing) – Piotr Maksyś, Broker Eksportowy RIGP, +48882 430 983,  p.maksys@rigp.pl 

Gdynia – doradztwo  biznesowe. – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, zgłosić się mailowo na adres: m.urban@gdynia.pl.

Gdynia lista doradców: https://www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/pl/gdynski-falochron/wsparcie-eksperckie-i-doradcze/.

Pomorskie – pomoc dla firm – https://pomocdlafirm.pomorskie.eu/

TARCZA ANTYKRYSOWA https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

IMO Secretary-General statements

​The World Health Organization (WHO) determined that the outbreak of outbreak of Coronavirus (COVID-19) is a pandemic on 11 March  2020. Read more here.

IMO Secretary-General Kitack Lim statement (19 March 2020) Tackling COVID-19 – a voyage together

Advice for IMO Member States, seafarers and shipping

IMO has issued the following circular letters:

  • Circular Letter No.4204/Add.7 (3 April 2020) – Coronavirus (COVID-19) – Guidance concerning unforeseen delays in the delivery of ships
  • Circular Letter No.4204/Add.6 (27 March 2020) Coronavirus (COVID-19) – Preliminary list of recommendations for Governments and relevant national authorities on the facilitation of maritime trade during the COVID-19 pandemic 
  • Circular Letter No.4204/Add.5/Rev.1 (2 April 2020) Coronavirus (COVID-19) – Guidance relating to the certification of seafarers and fishing vessel personnel
  • Circular Letter No.4204/Add.4 (5 March 2020) contains ICS Coronavirus (COVID-19) Guidance for ship operators for the protection of the health of seafarers
  • Circular Letter No.4204/Add.3 (2 March 2020) – Operational considerations for managing COVID-19 cases/outbreak on board ships
  • Circular Letter No.4204/Add.2 (21 February 2020) contains the Joint Statement IMO-WHO on the Response to the COVID-19 Outbreak and encourages Member States and international organizations to disseminate it as widely as possible. Available in the six official languages of the United Nations system.