IMO current information, including crew change and the contact details for our inspectors.

IMO current information, including crew change and the contact details for our inspectors.

 COVID-19 Global Port Restrictions Map  

 More: https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-cases-world-map/

 A map showing the effect of Covid-19 restrictions

BSSC ANTI-COVID-19

https://glosgdyni.eu/klaster-na-pandemie-anty-covid-19-klastrowa-tarcza-antykryzysowa/

BSSC  TARCZA ANTYKRYZOWA – POMAGAMY LUDZIOM I BIZNESOWI GOSPODARKI MORSKIEJ

BSSC ANTI-CRISIS SHIELD – WE HELP MARITIME ECONOMY PEOPLE AND BUSINESS

Wyślij mail z pytaniem (Send mail for help): contac(at)bssc.pl; Marek Grzybowski, tel.>505050179

OFERTA DLA – AN OFFER FOR:

  • BIZNESU, UCZELNI, ADMINISTRACJI, SPOŁECZNOŚCI I WSZYSTKICH POTRZEBUJĄCYCH
  • BUSINESS, UNIVERSITIES, ADMINISTRATION, COMMUNITIES AND ALL NEEDS
  • PORTOWCÓW, MARYNARZY, STOCZNIOWCÓW, SPEDYTORÓW I WSZYSTKICH POTRZEBUJĄCYCH

Port of Gdansk is fully operational! Marketing and Communications Department, Port of Gdansk , Phone: (+48) 58 737 99 00

Port of Gdynia is fully operational! Dyrektor Ds. Marketingu I Współpracy Z Zagranicą, Port of Gdynia, Tel.: (+48) 885-115-950

Pomoc Prawna (Law Support) – mecenas Zbigniew Jaś, prezes Międzynarodowego Sąd Arbitrażowego przy KIGM

Mediacje (Mediation) – Barabra Matysiak, Mediator sądowy Sadu Okręgowego w Gdańsku i Warszawie, sprawy gospodarcze, cywilne, rodzinne

Bezpieczeństwo, zarządzanie, identyfikacja ryzyk (Security & Safety) – Zdzisław Długosz, dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem

Szkolenia zawodowe marynarzy, certyfikaty (Professional training of seafarers, certificates) – Kpt. ż.w. Alfred Naskręt, Szkoła Morska w Gdyni; naskret@morska.edu.pl

COVID-19 – Oznakowanie, ochrona osób (Safety and Personal Protection  Signs) – Emilia Leszczyńska, A-SPEinfo@a-spe.com

Remonty statków (Ship Repairs) – Wieslaw Badura, Commercial Director, NAUTA Shiprepair Yard S.A., Mobile: +48 600 496 397; Phone: +48 58 621 21 48, w.badura@nauta.pl

Produkcja konstrukcji morskich i lądowych (production of marine and land constructions) – Maciej Lisowski, Dyrektor Handlowy, CRIST S.A. E -Mail: maciej.lisowski@crist.com.pl; Mobile: (+48) 668 095 393

Obróbka metali (Metalworking) – Eliza Gazdowska, Marketing, P S METALWORKING, partner-ship-poland.com; E-mail: office@partner-ship-poland.com

Zdalne – próby i odbiory zasilacza hydraulicznego (Remotely – tests and factory tests of the hydraulic power pack), Anna Bartos, HYDROMEGA, Supply and Logistics Department;  anna.bartos@hydromega.com.pl

Bezpieczeństwo przemysłowe i technologiczne (Industrial and Technological Security) – Grzegorz Czesnowski, Dyrektor Zarządzający Grupa ASE, g.czesnowski@grupaase.com.pl; aseatex.com.pl/webinary

#projektujwdomu (#design_at_home_CAD); szkolenia (training) CAD/CAM/CAE/PLMCador Consulting support@cador.pl

Monitoring jakości powietrza i natężenia hałasu (Air pollution and noise monitoring) – Marta Wenta, Data Scientist & Product Manager, SeaData, Tel. +48 504 756 409; mwenta@seadata.pl

Eksport i finansowanie z UE (Exports and EU co-financing) – Piotr Maksyś, Broker Eksportowy RIGP, +48882 430 983,  p.maksys@rigp.pl 

Gdynia – doradztwo  biznesowe. – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, zgłosić się mailowo na adres: m.urban@gdynia.pl.

Gdynia lista doradców: https://www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/pl/gdynski-falochron/wsparcie-eksperckie-i-doradcze/.

Pomorskie – pomoc dla firm – https://pomocdlafirm.pomorskie.eu/

TARCZA ANTYKRYSOWA https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

IMO Secretary-General statements

​The World Health Organization (WHO) determined that the outbreak of outbreak of Coronavirus (COVID-19) is a pandemic on 11 March  2020. Read more here.

IMO Secretary-General Kitack Lim statement (19 March 2020) Tackling COVID-19 – a voyage together

Advice for IMO Member States, seafarers and shipping

IMO has issued the following circular letters:

  • Circular Letter No.4204/Add.7 (3 April 2020) – Coronavirus (COVID-19) – Guidance concerning unforeseen delays in the delivery of ships
  • Circular Letter No.4204/Add.6 (27 March 2020) Coronavirus (COVID-19) – Preliminary list of recommendations for Governments and relevant national authorities on the facilitation of maritime trade during the COVID-19 pandemic 
  • Circular Letter No.4204/Add.5/Rev.1 (2 April 2020) Coronavirus (COVID-19) – Guidance relating to the certification of seafarers and fishing vessel personnel
  • Circular Letter No.4204/Add.4 (5 March 2020) contains ICS Coronavirus (COVID-19) Guidance for ship operators for the protection of the health of seafarers
  • Circular Letter No.4204/Add.3 (2 March 2020) – Operational considerations for managing COVID-19 cases/outbreak on board ships
  • Circular Letter No.4204/Add.2 (21 February 2020) contains the Joint Statement IMO-WHO on the Response to the COVID-19 Outbreak and encourages Member States and international organizations to disseminate it as widely as possible. Available in the six official languages of the United Nations system.